Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Seni Bina dan Alam Bina

Pensyarah

Dr. Khairul Azhar Mat Sulaiman


Dr. Nor Haslina bte Ja’afar


Dr. Muhammad Farihan Irfan Mohd. Nor


Dr. Mohd Iskandar Abd Malek

  • 03-8911-8303
  • iskandarmalek@ukm.edu.my

Nur Amirah Abd. Samad

  • 03-8911-8378
  • amirahsamad@ukm.edu.my

Azreena Abu. Bakar


Translate »