Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Seni Bina dan Alam Bina

Profesor Madya

Prof. Madya Ar. Dr. Mohd Farid Mohamed


Prof. Madya Dr. Nik Lukman Nik Ibrahim


Prof. Madya Dr. Azimin Samsul Mohd. Tazilan

Scholar Citations | Profile | Scopus Citations


Prof. Madya Sr. Dr. Adi Irfan bin Che Ani


Prof. Madya Dr. Maslina Jamil

Scholar Citations | Profile | Scopus Citations


Translate »