Department of Biological Sciences & Biotechnology

 Jabatan Sains Biologi & Bioteknologi

Info

Jabatan Sains Biologi & Bioteknologi merupakan salah satu jabatan di Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Jabatan ini mempunyai lebih daripada 50 ahli yang terlibat secara aktif dalam penyelidikan berteraskan sains hayat, biologi, genetik dan bioteknologi. Ahli-ahli jabatan merupakan gabungan penyelidik dari pusat pengajian yang sebelum ini dikenali sebagai Pusat Pengajian Biosains dan Bioteknologi serta Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam.

Translate ยป