Jabatan Sains Kimia

 

Buku

Penerbitan buku yang diterbitkan oleh penerbit tersohor antarabangsa dan kebangsaan yang dihasilkan oleh penyelidik berdedikasi Jabatan Sains Kimia, Fakulti Sains & Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

2019

  1. Nor Hidayatika Ahmad & Siti Fairus Mohd Yusoff (2019), Bahan Penjerap Berasaskan Getah Asli, Penerbit UKM, Bangi. ISBN: 9789672388289.
  2. Fazira Firdaus & Siti Fairus Mohd Yusoff (2019), Getah Asli Agen Rawatan Air, Penerbit UKM, Bangi.                 ISBN:  9789674128685.
  3. Mohd Shahrul Fizree Idris & Siti Fairus Mohd Yusoff (2019), Penghasilan Polimer Tahan Haba daripada Hevea Brasiliensis, Penerbit UKM, Bangi. ISBN: 9789674129613.
  4. Nur Hanis Adila Azhar, Noor Faeiza Mohd Noor, Nur Aida Syakirah Mohd Tahir, Siti Fairus Mohd Yusoff & Ishak Ahmad (2019), Polimer Baharu Berasakan Getah Asli, Penerbit UKM, Bangi. ISBN: 9789674129606.
  5. Latifah Md Yusoff, Ameera Aqeela Salleh Huddin & Siti Fairus Mohd Yusoff (2019), Aktiviti Biologi Kompleks Logam Peralihan dengan Ligan Terraaza, Penerbit UKM, Bangi. ISBN: 9789674127213.
  6. Siti Fairus Mohd Yusoff & Hamizah Md. Rasid (2019), Polimer Kalis Air Berasaskan Getah Asli, Penerbit UKM, Bangi. ISBN: 9789674128647.
  7. Afifah Muhd Sidik, Farah Hannan Anuar & Rizafizah Othaman (2019),  Polimer Hijau Sebagai Membran Rawatan Air, Penerbit UKM, Bangi. ISBN: 9789674128715.
  8. Sharina Abu Hanifah, Normazida Rozi & Noriah Abdul Rahman (2019), Pewarna Sintetik: Manfaat atau Mudarat, Penerbit UKM, Bangi. ISBN: 9789674128500.

2018

2017

  1. Hanieh Kargarzadeh, Ishak Ahmad, Sabu Thomas, Alain Dufresne (Eds) (2017), Handbook of Nanocellulose and Cellulose Nanocomposites, Volume 2. , Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, Weinheim, ISBN: 978-3-527-33866-5.