Jabatan Sains Kimia

 

Akademik

Profesor ChM. Dr. Mohammad Bin Kassim

 •  
 •  -
 •  mb_kassim@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (Lakehead), M.Sc. (UKMalaysia), Ph.D(Bristol)

  Kepakaran: Kimia Tak Organik

  UKM Sarjana

Profesor Dr. Muhammad Mukram Bin Mohamed Mackeen

 •  
 •  -
 •  mukram.mackeen@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UPM), DPhil (Oxford) CChem MRSC

  Kepakaran: Bioorganik/Biofizik/Kimia produk semula jadi, Proteomik kimia/Glikomik, Biologi kimia dan struktur

  UKM Sarjana

Profesor Dr. Rusli Bin Daik

 •  
 •  -
 •  rusli@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UKM), Ph.D. (Durham)

  Kepakaran: Polimer Sintesis

  UKM Sarjana

Profesor ChM. Dr. Ishak Bin Ahmad

 •  
 •  -
 •  gading@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UKM), Ph.D. (UMIST)

  Kepakaran: Polimer campuran dan komposit, Polimer komposit biodegradasi, Pengitaran semula PET, Bahan nanoselulosa dan nanokomposit, Pemprosesan dan pencirian heterogen polimer sistem

  UKM Sarjana

Profesor Dr. Azizan Bin Ahmad

 •  
 •  -
 •  azizan@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (UKM)

  Kepakaran: Pencirian dan pengubahsuaian polimer, Polimer adunan, Polimer komposit, Polimer elektrolit

  UKM Sarjana

Profesor Ts. Dr. Muhammad Rahimi Yusop

 •  
 •  -
 •  rahimi@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UKM), Ph.D. (Edinburgh, UK)

  Kepakaran: Oleokimia, Pemangkin kimia, Biologi kimia

  UKM Sarjana

Profesor Dr. Mohamad Azwani Shah Bin Mat Lazim

 •  
 •  -
 •  azwanlazim@ukm.edu.my
 • Pendidikan: BSc, MSc (UKM), PhD (Bristol)

  Kepakaran: Hidrokoloid, Getah asli, Pengubahsuaian oleokimia, Berasaskan kanji, Bahan termaju

  UKM Sarjana

Profesor Madya Dr. Khairiah Binti Badri

 •  
 •  -
 •  kaybadri@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc (Colorado), Ph.D(UKMalaysia)

  Kepakaran: Polimer & Komposit Polimer, Sains & Kejuruteraan Poliuretana, Teknologi Lateks Getah Asli, Teknologi Sumber Bio, Program Bantuan Kimia

  UKM Sarjana

Profesor Madya Dr. Jalifah Binti Latip

 •  
 •  -
 •  jalifah@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc.(UKMalaysia), M.Sc., Ph.D(Strathclyde)

  Kepakaran: Isolasi produk semula jadi dan penjelasan struktur

  UKM Sarjana

Profesor Madya Ts. ChM. Dr. Rizafizah Othaman

 •  
 •  -
 •  rizafizah@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Eng. (Tokyo Tech Japan), M.Sc. (UKM), D.Eng. (Tokyo Tech Japan)

  Kepakaran: Penapisan Membran, Penjerap hijau, Rawatan air kumbahan, Penangkapan CO2, Rawatan terma, Pengekstrakan dan pengubahsuaian selulosa, STEM, Pendidikan dan literasi sains

  UKM Sarjana

Profesor Madya Dr. Siti Aishah Binti Hasbullah

 •  
 •  -
 •  aishah80@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D(Sheffield)

  Kepakaran: Sintesis organik/inorganik, Pengikatan DNA, Sensor dan biosensor, Pengiraan DFT, Pemantauan persekitaran

  UKM Sarjana

Profesor Madya ChM. Dr. Siti Fairus Binti Mohd Yusoff

 •  
 •  -
 •  sitifairus@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (Kimia)-UTM, Ph.D (Kimia)-Bristol

  Kepakaran: Sintesis tak organik, Sintesis polimer, Pengubahsuaian getah, Swa-himpunan

  Website: www.fairusgroup.com

  UKM Sarjana

Profesor Madya ChM. Dr. Sharina Binti Abu Hanifah

Profesor Madya ChM. Dr. Nurul Izzaty Binti Hassan

 •  
 •  -
 •  drizz@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (St Andrews)

  Kepakaran: Organik Sintetik, Biosensor

  UKM Sarjana

Profesor Madya Dr. Mohd Suzeren Bin Md. Jamil

 •  
 •  -
 •  suzeren@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (Sheffield)

  Kepakaran: Polimer adunan,  Polimer komposit, Polimer pintar, Polimer swapemulihan, Hidrogel

  UKM Sarjana

Profesor Madya Ts. ChM. Dr. Darfizzi Bin Derawi

Profesor Madya ChM. Dr. Nur Hasyareeda Binti Hassan

 •  
 •  -
 •  syareeda@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UKM), Ph.D. (ICL, London)

  Kepakaran: Sintesis tak organik, Kimia koordinatan, Cecair ionik, Pelarut eutetik dalam, Elektrolit polimer pepejal dan gel, Elektrolit biopolimer

  UKM Sarjana

ChM. Dr. Rozida Mohd Khalid

 •  
 •  -
 •  rozidakhalid@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UPM), Ph.D. (UBristol, UK)

  Kepakaran: Kimia produk semula jadi, Biologi kimia, Biosintesis lemak dan minyak

  UKM Sarjana

ChM. Dr. Nurfaizah Binti Abu Tahrim

 •  
 •  -
 •  nfaizah@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc., & M.Chem(Oxford), PhD (UKM)

  Kepakaran: Kimia analisis

  UKM Sarjana

Ts. ChM. Dr. Azizah Binti Baharum @ Abdul Aziz

 •  
 •  -
 •  azeiss@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc.(UKM), Dr. rer. nat. (TU Braunschweig Germany)

  Kepakaran:  Pengadukan dan pencampuran biopolimer dan getah asli, Komposit gentian kayu dan semula jadi, Pemprosesan dan pengujian polimer

  UKM Sarjana

ChM. Dr. Suria Binti Ramli

 •  
 •  -
 •  su_ramli@ukm.edu.my
 • Pendidikan : SmSn. (Hons),  SSn (UKMalaysia), Phd (Queensland)

  Kepakaran : Sistem koloid, Penghantaran ubat Transdermal, Kosmetik & Penjagaan Diri, Jarum mikro, Oleokimia

  UKM Sarjana

   

   

ChM. Dr. Muntaz Binti Abu Bakar

 •  
 •  -
 •  muntaz@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UTM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (TCD Dublin)

  Kepakaran: Sintesis organik (Porfirin), Kimia produk semula jadi (tumbuhan)

  UKM Sarjana

ChM. Dr. Nurul Huda Binti Abd Karim

 •  
 •  -
 •  nurulhuda@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D.(Imperial)

  Kepakaran: Kimia Tak Organik, Kimia Tak Organik Perubatan, Sensor/Biosensor

  UKM Sarjana

Dr. Farah Hannan Binti Anuar

 •  
 •  -
 •  farahhannan@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (UTM), Ph.D. (UCDublin)

  Kepakaran: Sintesis polimer, Kopolimer asid polilaktik, Polimer biodegradasi, Polimer elektrolit, Polimer dalam komestik

  UKM Sarjana

ChM. Dr. Nadhratun Naiim Mobarak

ChM. Dr. Teh Lee Peng

 •  
 •  -
 •  lpteh@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UTM)

  Kepakaran: Bahan termaju, Pemangkinan heterogen pepejal asid-bes, Penjerapan dan penggunaan CO2

  UKM Sarjana

ChM. Dr. Wan Nur Aini Wan Mokhtar

 •  
 •  -
 •  wannurainiwm@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (Kimia Industri) & Ph.D. (Kimia) - UTM Malaysia

  Kepakaran: Pemangkinan heterogen, Bahan bakar bio, Desulfurisasi diesel, Metanasi

  UKM Sarjana

Dr. Mohd Firdaus Bin Mohd Yusoff

 •  
 •  -
 •  fir_my@ukm.edu.my
 • Pendidikan : SmSn (Hons) UKMalaysia, MSc (UKMalaysia), PhD (Aarhus)

  Kepakaran : Pengubahsuaian minyak dan lemak untuk aplikasi makanan dan bukan makanan, surfaktan dan produk kosmetik berasaskan tumbuhan, ester tumbuhan biji minyak dan oleokimia

  UKM Sarjana

   

ChM. Dr. Mohamad Azuwa Mohamed

Dr. Nurul Asikin Bt Mijan

 •  
 •  -
 •  nurul.asikin@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (Kimia Petroleum), M.Sc. (Kimia)-UPM Malaysia & Ph.D (Kimia) - UM Malaysia

  Kepakaran: Bahan nano, Teknologi penukaran biojisim (Pemangkinan biojisim), Oleokimia (Kefungsian karboksi asid lemak), Pemangkinan (Pemangkin heterogen, oksida logam campuran, pemangkin asid-bes), Tenaga & bahan bakar (Biodiesel, diesel yang boleh diperbaharui, bahan bakar bio)

  UKM Sarjana

ChM. Dr. Lee Tian Khoon

 •  
 •  -
 •  tiankhoon@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc., M.Sc., Ph.D. (Kimia)-Universiti Kebangsaan Malaysia

  Kepakaran: Bateri sekunder (Li & Na), Elektrolit polimer nanokomposit, DSSC, Sintesis & pengubahsuaian polimer, Bahan-bio

  UKM Sarjana

Dr. Noor Afizah Rosli

 •  
 •  -
 •  nafizah@ukm.edu.my
 • Pendidikan: B.Sc. (Uitm), M. Sc. (UTM), Ph.D. (UKM)

  Kepakaran: Adunan polimer & biokomposit

  UKM Sarjana