Volume 38  Number 4 August 2009

 

Page 

Water Quality and Heavy Metal Concentrations in Sediment of  Sungai Kelantan, Kelantan, Malaysia – a baseline study

Ahmad A.K., Mushrifah, I. & Mohamad Shuhaimi-Othman

I Abstract and References I

 

  435 - 442

Usaha Penanaman Semula Pokok Hutan Paya Bakau: Kajian Ke atas Bruguiera cylindrica di Pulau Carey, Selangor

Arbain Mokhtar, Azniza Abdul Ghani & Rozainah M.Z.

I Abstract and References I

 

  443 - 448

Indeks Kualiti Air di Sekitar Kawasan Lombong di Pelepah Kanan, Kota Tinggi, Johor

Wan Mohd Razi Idris, Sahibin Abdul Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Tukimat Lihan, Mohd Talib Latif, Low Yiak Chong, Azman Hashim & Shahrinizam Mohd. Yuuof

I Abstract and References I

 

  449 - 455

Environmental Planning Strategies for Optimum Solid Waste Landfill Siting

Sumiani Y., Onn C.C., M.A. Mohd Din & W.Z. Wan Jaafar

I Abstract and References I

 

  457 - 462

Pemantauan dan Pencirian Cuaca-Angkasa di Kawasan UKM Bangi Selangor Menggunakan Penerima GPS

Wayan Suparta, Baharudin Yatim & Mohd. Alauddin Mohd. Ali

I Abstract and References I

 

  462 - 471

Status Selenium Serum Populasi di Daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia

Ismarulyusda Ishak, Jamaludin Mohamed, Khairul Osman, Zaleha Md. Isa, Zakiah Ismail, Mohd Fairulnizal & Osman Ali

I Abstract and References I

 

  473 - 481

Preparation and Characterization of PVC-AI2O3-LiCIO4 Solid Polymeric Electrolyte

Azizan Ahmad, Mohd Yusri Abdul Rahman & Mohd Reduan Abu Bakar

I Abstract and References I

 

  483 - 487

Komposisi Asid  Lemak Dalam Beberapa Masakan Melayu Berasaskan Ayam, Lembu, Ikan dan Telur

Syahida, M., Suriah, A.R., Mohd. Khan A., Ayub, M.Y. & Osman H.

I Abstract and References I

 

  489 - 497

Toxicological Evaluation of Dried Kacangma Herb (Leonurus sibiricus) in Rats

Chua Hun Pin, Aminah Abdullah & M. Murugaiyah

I Abstract and References I

 

  499 - 509

Optimization of Extraction Conditions of Total Phenolic Compounds from Star Fruit (Averrhoa carambola L.) Residues

Yap C.F., Ho, C.W., Wan Aida, W.M., Chan, S.W., Lee, C.Y., & Leong, Y.S.

I Abstract and References I

 

  511 - 520

One-step Anodization of Aluminium at Ambient Temperature

Alaba O. Araoyinbo, Ahmad F.M. Noor, Srimala Sreekanta & Azizan Aziz

I Abstract and References I

 

  521 - 524

Tensile  Properties of Single Oil Palm Empty Fruit Bunch (OPEFB) Fibre

Mohd. Zuhri Mohamed Yusoff, Mohd. Sapuan Salit & Napsiah Ismail

I Abstract and References I

 

  525 - 529

Mechanical Properties of Natural Fibre Reinforced PVC Composites: A Review

R. Wirawan, E.S. Zainudin & S.M. Sapuan

I Abstract and References I

 

  531 - 535

Kajian Prestasi Pengumpul Suria Fotovoltan-Terma (PV/T) Dengan Pelat Penyerap Lengkuk-v

Mohd Yusof Hj. Othman, Hafidz Ruslan, Kamaruzzaman Sopian & Goh Li Jin

I Abstract and References I

 

  537 - 541

Pembinaan dan Penggunaan Ujian Diagnostik ke arah Mengenal pasti Salah Konsep  Pelajar Dalam Kursus Fizik Kuantum

Abdul Halim, T. Subahan bin Meerah & Lilia Halim

I Abstract and References I

 

  543 - 551

Statistical Design of Ultra-Thin SiO2 for Nanodevices

U. Hashim, M.F.A. Abdul Fatah, I. Ahmad & B. Y. Majlis

I Abstract and References I

 

  553 - 557

MHD Flow and Heat Transfer Adjacent to a Permeable Shrinking Sheet Embedded in a Porous Medium

Noor Fadiya Mohd Noor & Ishak Hashim

I Abstract and References I

 

  559 - 565

Financial Risk Evaluations in Malaysian Stock Exchange Using Extreme-Value Theory and Component-ARCH Model

Chin Wen Cheong, Zaidi Isa & Abu Hassan Shaari Mohd Nor

I Abstract and References I

 

  567 - 575

Pengesanan Nombor Plat Kenderaan Menggunakan Alkhwarizmi Gugusan dan Kelancaran Jarak Larian(GKJL)

Siti Norul Huda Sheikh Abdullah, Marzuki Khalid, Khairuddin Omar & Rubiyah Yusof

I Abstract and References I

 

  577 - 587

Nilai Taksonomi Trikom dalam Genus Neesia (Bombacaeae)

Noraini Talip, Salmizawati Mohamad Salim & Richard Chung Cheng Kong

I Abstract and References I

 

  589 - 593

Lakuan Maternal Landak Raya (Hystrix brachyura) di dalam Kurungan

Norsuhana A.H., Shukor Md. Nor, Aminah A. & Zainal Zahari Z.

I Abstract and References I

 

  595 - 600

Tc99m-Sestamibi: Pembangunan Kit Radiofarmaseutikal Untuk Pemetaan Jantung

Wan Hamirul Bahrin W.K., Mohd Cairul Iqbal M.A., Rosnani H., Zulkifli M.H., Yahaya T., Karuppaiya A. & Rasyieda A.

I Abstract and References I

 

  601 - 607

Fabrikasi Slaid Mikroatur cDNA Lates Calcaficer

Khoo Choon Kiat, Adura Mohd-Adnan, Kua Beng Chu &

Abdul Munir Abdul Murad

I Abstract and References I

  609 - 617