Jilid 25 Bilangan 2 Jun 1996

 

Muka surat

Sifat Magnet dan Elektrik Ferit Mn0.6-zMgzZn0.4Fe2O4

Ahmad Nazlim Yusoff & Mustaffa Hj. Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 

1-15

Penentuan Pekali Transformasi B dan V di Kawasan Bandaraya

Mohammad Ridwan Hidayat & Mazlan bt Toman

I Abstrak dan Rujukan I

 

17-25

Fitted Curve Paramaters for the Efficiency of a Coaxial HPGe Detector

Supian bin Samat

I Abstrak dan Rujukan I

 

27-34

Penspesiesan Ion-ion Ferum dengan Resin Poli (Asid Hidroksamik)

Wan Md Zin Wan Yunus & Md Jelas Haron

I Abstrak dan Rujukan I

 

35-39

Blue Deficiency in Patients with Diabetis Mellitus without Retinopathy - its Clincial Implications

Sharanjeet- Kaur

I Abstrak dan Rujukan I

 

41-49

Prevalens Goiter dan Performans Mental di Kalangan Orang Asli di Sinderut, Pahang

Zaleha M. I., Osman A., Iskandar Z. A., Zainuddin B. Mohd. Ali M. & Khalid B. A. K.

I Abstrak dan Rujukan I

 

51-58

Components in Flicker Detection

Sharanjeet-Kaur, J.J. Kulikowski

I Abstrak dan Rujukan I

 

59-69                 

An Architecture of a Query Evaluation System for Deductive Databases

Ali Mamat

I Abstrak dan Rujukan I

 

71-78

Solution of Capital Investment Problems Via Branch and Bounds Method

Zainodin bin Haji Jubok

I Abstrak dan Rujukan I  

 

79-85

On Fuzzy Semi-Connectedness

A.K. Chaudhuri & P. Das

I Abstrak dan Rujukan I

 

87-101

Rijang Beradiolaria Semenanjung Malaysia: Kewujudan, Usia dan Sekitaran Pengendapan

Basir Jasin

I Abstrak dan Rujukan I

 

103-113

Sifat Fiziko-Kimia Tanah Basalt Kuantan, Pahang

Tan Boon Kong

I Abstrak dan Rujukan I

 

115-123

Kajian Mata Air Panas di Semenanjung Malaysia

Abd. Rahim Samsudin, Umar Hamzah & Rakmi Abdul Rahman

I Abstrak dan Rujukan I  

 

125-136