Jilid 25 Bilangan 3 September 1996

 

Muka surat

Kesan Testosteron terhadap Larva Ascaris suum Pada Mencit

Rohani A. Ahmad, M. Z. Badrul- Munir & A. B. Kamis

I Abstrak dan Rujukan I

 

1-11

Kajian Retrospektif Insidens Konjunktivitis Papillari Gergasi di Klinik Optometri UKM

Ong Bee Leng & Sim Kim Siok

I Abstrak dan Rujukan I

 

13-18

Kebolehbalikan Set Korovkin

Ahamad Shabir Saari

I Abstrak dan Rujukan I

 

19-25

Ketepatan Statistik Umur bagi Banci 1991

Abdul Aziz bin Jemain

I Abstrak dan Rujukan I

 

27-36

Generalised Relative Defects of Meromorphic Function

Indrajit Lahiri, Nil Ratan Battacharjee

I Abstrak dan Rujukan I

 

37-46

Development of Ko-Standardization Method for Reactor Neutron Activation Analysis

Ibrahim Abugassa, Sukiman Sarmani & Supian Samat

I Abstrak dan Rujukan I

 

47-54

Sifat Pelet Karbon disediakan daripada Serabut Tandan Kelapa Sawit

Mohamad Deraman

I Abstrak dan Rujukan I

 

55-60

Kajian ke Atas Kompleks Trifenilfosfinoargentum(I)

Abdul Hamid Othman, Ibrahim Baba, Yang Farina Abdul Aziz & Norman Awang

I Abstrak dan Rujukan I

 

61-67                  

Prob Bolehbuang Berasaskan Gentian Optik untuk Analisis Ion Al (III) di dalam Air

Musa Ahmad, Ramaier Narayanaswamy

I Abstrak dan Rujukan I

 

69-76                  

Sungai dan Pantai Kuno di Kompleks Delta Kelantan

Kamal Roslan  Mohamed & Che Aziz Ali

I Abstrak dan Rujukan I

 

77-90                  

Taburan Formasi Semantan Semenanjung Malaysia

Kamal Roslan Mohamed

I Abstrak dan Rujukan I

 

91-114                   

The Extension of the Bok Bak Fault in Northwest Peninsular Malaysia : Location and Implications

Syed Sheikh Almashoor

I Abstrak dan Rujukan I

 

115-130