Jilid 25 Bilangan 4 Disember 1996

 

Muka surat

Hubungan di antara Jejari Spektrum dan Faktor Pengenduran Berlebihan untuk Masalah Nilai Sempadan Berkala dalam Persamaan Pembeza Separa Eliptik

Mohd Idris Jayes

I Abstrak dan Rujukan I

 

 1-10

On the Choice of the Prior Distribution in the Bayesian Analysis for the Evaluation of Mini Roundabouts as a Road Safety Measure

Kamarulzaman bin Ibrahim

I Abstrak dan Rujukan I

 

 11-18

Maternal Education and Tetanus Immunisation in Indonesia

Wan Norsiah Mohamed

I Abstrak dan Rujukan I

 

 19-29

Zon Sesar Alur Lebey Utara Semenanjung Malaysia

Zaiton Harun

I Abstrak dan Rujukan I

 

 31-45

Diagenesis dan Asal Mula Dolomit dan Kuarza di dalam Batu Kapur Kodiang, Kedah

Che Aziz Ali & Kamal Roslan Mohamed

I Abstrak dan Rujukan I

 

 47-68

Preliminary Survey on Potential Toxic Heavy Metal Content and Distribution in Soils of Ranau District, Sabah, Malaysia

Sahibin Abdul Rahim

I Abstrak dan Rujukan I

 

 69-84

Kesan Komposisi Magnesium ke atas Pemagnetan dan Kerintangan Elektrik Ferit MnxzMgzZn1-xFe2O4

Ahmad Nazlin Yusoff, Mustaffa Hj. Abdullah, Sahrin Hj. Ahmab & Ng Lay Minn

I Abstrak dan Rujukan I

 

 85-91

Penentuan Isotop Uranium dan Torium dalam Monazit, Xenotim dan Zirkon Menggunakan Spektrometri Alfa

Amran B. Ab. Majid, Mohd Zahari Abdullah, Zaharudin Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 93-104

Kajian Kakisan Seragam Menggunakan Radiografi Sinar-X

Abdul Razak Daud, Azleen Mohd. Zain, Azali Muhamad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 105-110

Chemical Constituents of the Essential Oils of  Xylopia caudata Hook F.E.T. Thoms.

Nor Azah Mohamad Ali & Ibrahim Jantan, Sri Nurestri Abd. Malek &Zuriati Zakaria

I Abstrak dan Rujukan I

 

 111-115

Phytochemical Studies on Goniothalamus woodii

Fasihuddin B. A., Laily B. Din & Zuriati Zakaria

I Abstrak dan Rujukan I

 

 117-121

Control of Adipose Tissue Lipoprotein Lipase Expression by Isoproterenol

Halimah Abdullah Sani

I Abstrak dan Rujukan I

 

 123-130

Partial Purification and Characterization of Lipases from Thermophilic Rhizopus Rhizopodiformis

Abu Bakar Salleh, C.N.A. Razak, M.Y.A. Samad  K. Ampon, W.M.Z.W. Yunus & M. Basri

I Abstrak dan Rujukan I

 

 131-141