Jilid 31 2002

 

Muka surat

Trace Element Levels in the Sediments of Tanjung Karang Estuary, Selangor , Malaysia

Che Abd Rahim Mohamed, Faeiza Buyong & Othman Hj. Ross, Mohd Azmi Mohd Lila

I Abstrak dan Rujukan I

 

 1 - 9

Mafic Dykes from the Perhentian Islands : Subdivision and Preliminary Textural and Geochemical Study

Azman Abdul Ghani

I Abstrak dan Rujukan I

 

 11 - 21

Holocene Seas at Pulau Pinang and Pulau Langkawi: New Dates

Tosido Nakamura, Hong Djin Tjia

I Abstrak dan Rujukan I

 

 23 - 31

Kajian Seismik Batuan Sedimen Kumpulan Tembeling di Km 1.5 Jalan Raya Maran - Lubuk Paku

Umar Hamzah, Kong Kin Yee & Abdul Rahim Samsudin

I Abstrak dan Rujukan I

 

 33 - 48

The Determination of 230Th in the Sediments: Sediment Accretion in the Mangrove Forests of Tanjung Piai, Johore , Malaysia

Kamaruzzaman B. Y., Leong H. F., Moho Lokman H., Sulong I.

& Chong K. Y.

I Abstrak dan Rujukan I

 

 49 -56

Modifikasi Kimia ke atas Getah Asli Cecair dengan Kaedah Penghidroklorinan

Rusli Daik, Mohd Norhisham Satiar & Ibrahim Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 57 - 63

Pengesanan Fenol dalam Persekitaran Akueus Menggunakan Reagen 4-Aminoantipairin

Dalina Adan & Musa Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 65 - 72

Surface Pretreatment  Effect on the Electrochemical Reduction of CO2 on Polycrystalline Copper III Aqueous Hydrogen Carbonate Solution

Jumat Salimon, Maher Kalaji

I Abstrak dan Rujukan I

 

 73 - 85

Temperature Sensitivity of Fibre Bragg Gratings Fabricated in High Germania Boron Co-doped Optical Fibre

S.W. Harun, P. Poopalan & H. Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 87 - 91

Simulation of Thermodynamic Aspects of AI-Si Binary System

Saheb Nouari, Abdul Razak Daud, Redzuwan Yahya

& Shahidan Radiman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 93 - 100

Synthesis and Characterizations of Ethylbutyldithiocarbamate Compounds: Crystal Structure of Bismuth(III) Ethylbutyldithiocarbamate

Karimah Kassim, Ibrahim Baba, Yang Farina,Abdul Hamid Othman & H.K. Fun

I Abstrak dan Rujukan I

 

 101 - 108

Penurunan Sikloheksanon kepada Sikloheksanol oleh bakteria penghasil aseton-butanol, Clostridium acetobutylicum NCIB 8052

Mohd Sahaid Kalil & Noorhisham Tan Kofli

I Abstrak dan Rujukan I

 

 109 - 115

On a Minimization Technique Using Interval Mathematics

Ishak Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 117 - 134

A New Nine-Point Multigrid V-Cycle Algorithm

Norhashidah Hj. Mohd. Ali Yuzaimi Yunus, Mohamed Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 135 - 147

Peramalan Sinaran Suria Global Melalui Kaedah Berstatistik

Mohd. Anuar bin Abdul Karim, Ahmad Mahir bin Razali

I Abstrak dan Rujukan I

 

 149 - 158

Potential of Using Refined Red Palm Olein in Carrot Cake

Seiza Ahmad Alyas, Aminah Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 159 - 166

Effect of Breading Particle Size on Coating Adhesion in Breaded,

Fried Poultry

Mohamad Yusof Maskat, William Lloyd Kerr

I Abstrak dan Rujukan I

 

 167 - 177

Effect of curry powder on the growth of Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica and Escherichia coli 0157:H7 in cook-chill beef dish

Ayub Mohd Yatim, Too Chiou Ming, Mohd Rosni Sulaiman

& Nazaruddin Ramli

I Abstrak dan Rujukan I

 

 179 - 188

Pengklonan cDNA Berkait Pemasakan Buah Cili

Zamri Zainal

I Abstrak dan Rujukan I

 

 189 - 196

Penerimaan Program Susu Sekolah oleh Murid-murid dan Ibu bapa di Daerah Hulu Langat

Sharifudin Md. Shaarani, Aminah Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 197 - 204

Taburan Ektoparasit pada Ikan Marikultur dan Kaitannya dengan

Kualiti Air

Zainal-Abidin B.A.H. & Jarod S,

I Abstrak dan Rujukan I

 

 205 - 221

Kepekatan Partikel Temafas (PMIO) dan Plumbum Temafas dalam Udara Ambien di Kawasan Bandar dan Luar Bandar

Samsul Bahari Shamsudin, Zailina Hashim, Jamal Hisham Hashim, Ariffin Omar

I Abstrak dan Rujukan I

 

 223 - 239

Palm Oil: Traditional, Recent and Potential Applications in Foods

Nor Aini Idris, Razali Ismail, Osman Atil, Wan Rosnani Awang Isa & Karimah Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 241 - 259

Kesan Penggantian Tepung Beras dan Tepung Sagu ke atas  Ciri Fizikokimia dan Sensori Bahan Salut

Wan Aida Wan Mustapha, Teoh Meng Hong & Aminah Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 261 - 272