Jilid 33 Bilangan 1 2004

 

Muka surat

Application of Remote Sensing on the Dispersion and Concentration of Total Suspended Sediment Offshore Langat Estuary

Othman bin A. Karim, Othman Jaafar &Sharifah Mastura Syed Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 1-13

Unsteady Mixed Convection near the Forward Stagnation Point of a Two-Dimensional Symmetric Body Prescribed with a Constant Wall Heat Flux

Roslinda Nazar &Ioan Pop

I Abstrak dan Rujukan I

 

 15-27

Customer Satisfaction and Expectation Approach on Regular Travel Package in Quality Service by Design Using Fuzzy Logic Controller

Mohammad Nasir Saludin & Rika Fatimah Panjaitan

I Abstrak dan Rujukan I

 

 29-42

Analisis Data Panel ke atas Fungsi Pengeluaran Sektor Pembuatan Makanan di Malaysia

Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Fauziah Maarof

I Abstrak dan Rujukan I

 

 43-52

Oligochaeta Sebagai Penunjuk Biologi Ekosistem Lentik

Ahmad, A.M., Shuhaimi-Othman, M. Barzani Gasim

& N. Mohd-Alwi

I Abstrak dan Rujukan I

 

 53-61

Penghasilan Hidrolisat Protein Kuning Telur Melalui Hidrolisis Berasid

Wan Aida Wan Mustapha & Su Koh Shin

I Abstrak dan Rujukan I

 

 63-72

Penghasilan Aseton-Butanol-Etanol dan Gas Hidrogen daripada Efluen Kilang Kelapa Sawit Secara Fermentasi Anaerobik dengan Clostridium acetobutylicum NCIMB 13357

Pang Wey Kit, Wan Mohtar Wan Yusoff & Osman Hassan

I Abstrak dan Rujukan I

 

 73-81

Perbandingan Kepekatan Plumbum Darah dan Hubungannya dengan Skor Neurotingkah laku antara Pekerja Kilang Bateri dengan Pekerja Pentadbiran di Selangor D.E., Malaysia

Zailina Hashim, Nurunniza Zainal Abidin

& Shamsul Bahari Shamsudin

I Abstrak dan Rujukan I

 

 83-98

Influence of Inlet Air Temperature and Feed Flow Rate on the Physical Properties of Spray-dried Mengkudu (Morinda citrifolia) Extract

Mohamad Yusof Maskat & Yeow Lee Ling

I Abstrak dan Rujukan I

 

 99-107

Kepekatan Urin Fluorida dan Fluorosis Gigi di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah, Pahang Darul Makmur

Mohamad Azhar Mohd Noor, Zailina Hashim,

Shamsul Bahari Shamsudin & Heryati Abdul Hamid

I Abstrak dan Rujukan I

 

 109-127

Penilaian Pengambilan Sisa Racun Perosak  Melalui Pemakanan

Nurul Izzah Ahmad & Aminah Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 129-145

Using Physlets in Undergradute Physics: A Solving Tool

Ahmad Puaad Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 147-156

Penyediaan dan Kajian Spektroskopi Sebatian Organostanum (IV) dengan Asid Dikarboksilik

Yip Faa Win, Yang Farina, Ibrahim Baba &

Abdul Hamid Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

 157-166

Kesan Luahan Kumbahan Domestik ke atas Sungai dan Perairan Pantai di Malaysia

Lee Yook Heng, Zuriati Zakaria, Zanal Mohd Zain, Hazimin Harun, Farrah Anis Fazliatul Adnan & Suhaida Mohd Redzuan

I Abstrak dan Rujukan I

 

 

 167-180