Jilid 34 Bilangan 1 Disember 2005

 

Muka surat

Penghasilan Sirap Glukosa Berfruktosa Tinggi dari Kanji Ubi Keledek Msp94

Hasnah Haron, Osman Hassan & Mamot Said

I Abstrak dan Rujukan I

 

1-6

Teknik Pengesanan Spora Nosema bombycis dan Kesan  Jangkitan pada Larva Plutella xylostella

Zainal-Abidin B.A.H., Rosnizar M. Jarnil, Noran Majid, Idris A.B,

Sajap A.S. & Hussan A.K.

I Abstrak dan Rujukan I

 

7-16

Potential of Malaysian Local Honey as an Antibacterial Agent

Ainul Hafiza A.H. & Yusof, N. & Maimon, A.

I Abstrak dan Rujukan I

 

17-20

Sel Stem dalam Perkembangan Darah

Shahrul Hisham Zainal Ariffin, Intan Zarina Zainal Abidin, Sahidan Senafi, Nor Muhammad Mahadi, Rohaya Megat Abdul Wahab &

Zaidah Zainal Ariffin

I Abstrak dan Rujukan I

 

21-26

Pembinaan dan Pencirian Perpustakaan Genom Siakap (Lates calcarifer)

Pan-Pan Chong, Adura Mohd-Adnan & Kiew-Lian Wan

I Abstrak dan Rujukan I

 

27-32

Model Resapan Zarah Schroedinger Pengayun Harmonik Ringkas

Shaharir bin Mohamad Zain & Nik Rusdi bin Yaakub

I Abstrak dan Rujukan I

 

33-39

Penentuan Faktor Gama untuk satu Radionuklid 60Co

Faridah Lisa Supian

I Abstrak dan Rujukan I

 

41-43

Concentration of Uranium and Thorium in the Product and by-Productof Amang and Ilmenite Tailings Process

Husin Wagiran, Lim Say Eng, Lee Siak Kuan & Mohamad Yasin Sudin

I Abstrak dan Rujukan I

 

45-50

Penilaian Helaian Kerja IAEA bagi Penentuan Dos Terserap Kepada Air Untuk Alur Elektron

Supian Samat & S. Siaw

I Abstrak dan Rujukan I

 

51-56

Penambahan Gentian Aramid (Twaron) dalam Adunan NR/LLDPE dan ENR/LLDPE terhadap Sifat Mekanik Komposit

Ishak Ahmad, Norul Azwan Din, Affendi Mohamad, Azizah Abdul Aziz & Ibrahim Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

57-61

Removal of Toxic Aliphatic Amines by Adsorption using Commercial Activated Charcoal

Y. Iqbal, N. Ahmad, Ihsanullah, S.A. Khan & M.Saleem

I Abstrak dan Rujukan I

 

63-72

Penghibridan Bahan Sol-gel dan Kitosan sebagai Matriks untuk Bahan Penderia Kimia

Musa Ahmad & Lau Mun Yuen

I Abstrak dan Rujukan I

 

73-80

Penggunaan Jaringan Neural Tiruan bagi menentukan Kekeruhan air berdasarkan Pencaman Corak Spektrum Pantulan

Mohd. Azwani Shah b Mat Lazim, Musa Ahmad, Zuriati Zakaria &

Mohd. Nasir Taib

I Abstrak dan Rujukan I

 

81-85

Penilaian Kesan Antropogenik terhadap Kualiti Air di Tanah Bencah Setiu, Terengganu

Suhaimi Suratman, Norhayati Mohd Tahir, Rosnani Jusoh &

Marinah Mohd Ariffin

I Abstrak dan Rujukan I

 

87-92

Sistem Kebal Buatan untuk Pengecaman Digit

Siti Maryam Shamsuddin, Anazida Zainal & Shahliza Abdul Halim

I Abstrak dan Rujukan I

 

93-99

Analisis Pengukuran Inflasi

Goh Lay Leng, Loke Suet Che G & Anton Abdulbasah Kamil

I Abstrak dan Rujukan I

 

101-112

Pendekatan Pemodelan Multitahap ke Atas Data Hierarki

Pencapaian Pelajar

Nur Riza M. Suradi & Teh Siew Lan

I Abstrak dan Rujukan I

 

113-118

A Multivariate Measure of Dispersion and its Limiting Distribution

Suwanda bin Idris

I Abstrak dan Rujukan I

 

119-123

Indeks Kemajuan antara Daerah di Semenanjung Malaysia

Abdul Aziz Jemain

I Abstrak dan Rujukan I

 

125-132

Kesan Medan Magnet Menegak ke atas Lengkung Sut Olakan Benard-Marangoni Mantap dalam Lapisan Mengufuk Bendalir

Ruwaidiah Idris & Ishak Hashim

I Abstrak dan Rujukan I

 

133-138

Fensham's 'Science For All' Vision: A Chemistry Perspective

John O. Hill

I Abstrak dan Rujukan I

 

139-142