Jilid 36 Bilangan 2 Disember 2007

 

Muka surat  

Concentration of Insecticides Cypermethrin Isomer in Total suspended Particulate in Air of Cameron Highlands, Pahang, Malaysia

Norela Sulaiman, Toh Lee Fong, Hazzila Abdul Samat, Ismail Sahid, Rozali Othman & Maimon Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

97 -1 03

Tinjauan Awal Potensi Ketidakstabilan Cerun dan Cirian Fiziko-Kimia Tanah di Kawasan Cameron Highland, Pahang

Zulfahmi Ali Rahman, Sahibin Abd. Rahim, Jasni Yaakob &

Wan Muhd Razi Idris

I Abstrak dan Rujukan I

 

105 - 116

Taburan Pb, Cr dan Cu Di dalam Bijih Besi Primer dan Sekunder di Ladang Toh Pawang, Kedah

Habibah Jamil, Wan Fuad Wan Hassan & Mohd. Md. Tan

I Abstrak dan Rujukan I

 

117 - 122

Pengambilan Fe, Mn dan Cu oleh Nepenthes sp. dalam Tanih Bekas Lombong Pelepah Kanan Kota Tinggi, Johor

Sahibin Abd. Rahim, Tukimat Lihan, Zulfahmi Ali Rahman, Wan Mohd. Razi Idris, Azman Hashim, Sharilnizam M. Yusof &

Liow Hai Yin

I Abstrak dan Rujukan I

 

123 - 132

Pemonitoran Intensif Beberapa Nutrient dalam Sungai Sarawak di Kuching, Sarawak, Malaysia

Lee Yook Heng, Manaferry Madhan, Penny Sumok &

Lee Nyanti Chukong

I Abstrak dan Rujukan I

 

133 - 137

Taburan Ostacoda di dalam Sedimen Luar Pantai di Sekitar Pulau Tinggi, Johor

Noraswana Nor Faiz, Ramlan Omar & Basir Jasin

I Abstrak dan Rujukan I

 

139 - 148

Sorption parameters of Pb and Cu on Natural Clay Soils from Selangor, Malaysia

Wan Zuhairi W. Y. & Abdul Rahim S.

I Abstrak dan Rujukan I

 

149 - 157

An Integrated Geophysical Study of the Quaternary Basin at Olak Lempit – Banting Area, Selangor Malaysia

Abdul Rahim Samsudin, Umar Hamzah & Zuraidah Ramli

I Abstrak dan Rujukan I

 

159 - 163

Current Circulation Pattern in Waters Around Pulau Tinggi, Johor

Fredolin T. Tangang, Mohd. Syamil Mohd Yussof & Liew Juneng

I Abstrak dan Rujukan I

 

165 - 173

Perbandingan Hasil Pengoksidaan Elektrokimia Etanol dalam Larutan Alkali yang Menggunakan Elektrod Platinum-Polivinilklorida (Pt-PVC) dan Kepingan Logam Pt

Riyanto, Jumat Salimon & Mohamed Rozali Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

175 - 181

Penyediaan Adunan LDPE/LNR Melalui Penyebaran Emulsi

Rusli Daik & Yee Lee Ching

I Abstrak dan Rujukan I

 

183 - 188

Analisis Kuantitatif Aluminium (III) Menggunakan Reagen Alizarin Red S dan Jaringan Neural Tiruan (ANN)

Nurul Izzaty Hassan & Musa Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

189 - 194

Nitridation of Al-Mg-Si Alloys Through Dynamic Heating

Roslinda Shamsudin, Saiful Rizam Shamsudin, Abdul Razak Daud & Muhammad Azmi Abdul Hamid

I Abstrak dan Rujukan I

 

195 - 200

Pengujian Kesesuaian Taburan Normal Berdasarkan Statistik Cramer-Von Mises

Ani Bin Shabri & Abdul Aziz Jemain

I Abstrak dan Rujukan I

 

201 - 206

Structural Analysis of Geothermal Decline Rate

Sutawanir Darwis, Isnani & Ali Ashat

I Abstrak dan Rujukan I

 

207 - 211

Persepsi Pelajar Terhadap Atribut Pekerjaan dan Implikasinya ke atas Pendidikan Universiti

Usha Malini Maniam & Liong Choong Yeun

I Abstrak dan Rujukan I

 

213 - 223

On the Relationship between Inflation Rate and Inflation Uncertainty: An Application of the Garch Family Models

Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Tan Yan Ling & Fauziah Maarof

I Abstrak dan Rujukan I

 

225 - 232

Stand Structure and the Genetic Diversity of Koompassia malaccensis and Dryobalanops aromatica in Unlogged and Logged-Over Stands

Kim Su Lee, Ratnam Wickneswari & Chee Yen Choong

I Abstrak dan Rujukan I

 

233 - 242