Volume 37  Number 4   Disember 2008

 

 

  Muka Surat  

Diagenesis of Fatty Acids in Conwy Estuary, United Kingdom

Masni Mohd. Ali & Stephen M. Mudge

I Abstrak dan Rujukan I

 

 299 - 305

Taburan Sterol dalam Sedimen di Sungai Sepang Besar, Selangor

Aminah Mag Piah, Masni Mohd. Ali, Mohamad Pauzi Zakaria & Che Abd. Rahim Mohamed

I Abstrak dan Rujukan I

 

 307 - 312

Water Quality of Several Feeder Rivers between Two Seasons in Tasik Chini, Pahang

Muhammad Barzani Gasim, Mohd. Ekhwan Hj. Toriman, Ahmad Abas, MirSujaul Islam & Tan Choon Chek

I Abstrak dan Rujukan I

 

 313 - 321

Pengambilan Logam Berat oleh Terung Pipit (Solanum torvum) dalam Tanih Ultrabes di Kuala Pilah, Negeri Sembilan

A.R., Sahibin., I. Wan Mohd. Razi,., A.R Zulfahmi,., L. Tukimat,., G. Muhd. Barzani, .,  Jumaat H.A. & Low, H.K.

I Abstrak dan Rujukan I

 

 323 - 330

Kajian Awal Pelakuan Parameter Fizikal dan Nutrien Fosfat di Muara Sungai Dungun, Terengganu

Suhaimi Suratman, Norhayati Mohd. Tahir & Mohd. Shafaril Mohd. Amin

I Abstrak dan Rujukan I

 

 331 - 336

Distribution of Some Geochemical Elements in the Surface Sediment of Kerteh Mangrove Forest, Terengganu, Malaysia

Kamaruzzaman Yunus & Ong Meng Chuan

I Abstrak dan Rujukan I

 

 337 - 340

Komposisi Unsur-Unsur Major dan Logam Berat dalam Tanih di Sekitar Bukit Batu Kapur di Perlis

Sahibin Abd. Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Muhammad Barzani Gasim, Wan Mohd. Razi Idris & Mohamad Md. Tan

I Abstrak dan Rujukan I

 

 341 - 350

Pemodelan dan Analisis Data Penyerapan Logam Berat oleh Sayuran Berdaun Terpilih

Ahmad Mahir, R. , Khairiah, J., Nor Asyikin, A.K., Siti Adyani, S., Wardatun Aathirah, M.H. Maimon A. & Aminah, A.

I Abstrak dan Rujukan I

 

 351 - 358

Open Circuit Potential Study of Stainless Steel in Environment Containing Marine Sulphate-Reducing Bacteria

Fathul Karim Sahrani, Madzlan Aziz, Zaharah Ibrahim & Adibah Yahya

I Abstrak dan Rujukan I

 

 359 - 364

Isolation and Identification of Marine Sulfate-Reducing Bacteria, Desulfovibrio sp. and Citrobacter freundii from Malaysia Marine and Heavy Engineering Harbours, Pasir Gudang

Fathul Karim Sahrani, Zaharah Ibrahim, Adibah Yahya & Madzlan Aziz

I Abstrak dan Rujukan I

 

 365 - 371

Molecularly Imprinted Polymer for Recognition of P-Xylene in Organic Medium

Norlaili Abu Bakar, Musa Ahmad & Rusli Daik

I Abstrak dan Rujukan I

 

 373 - 376

Physicochemical Properties of Malaysian Jattropha curcas Seed Oil

Jumat Salimon & Rozaini Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 379 - 382

Effect of Filler and Thermal Aging on the Mechanical Properties of Phenolated Oil Palm Empty Fruit Bunch (PEFB)-Base Composite

Ali Ahmadzadeh, Sarani Zakaria, Rozaidi Rasid & Sharifah Nabihah

I Abstrak dan Rujukan I

 

 383 - 387

Size-controlled Synthesis and Characterization of Fe3O4 Nanoparticles by Chemical Coprecipitation Method

Chin H. Chia, Sarani Zakaria, R. Farahiyan, Tze K. Liew, Kien L,. Ngu Yen, Mustaffa Abdullah & Sahrim Ahmad

I Abstrak dan Rujukan I

 

 389 - 394

Fabrication of Porous Hydroxyapatite for Bone Graft Substitutes via Gas Technique

Mohd. Reusmaazran Yusof, Roslinda Shamsudin, Syafiq Baharuddin & Idris Besar

I Abstrak dan Rujukan I

 

 395 - 399

Assessment of Neutron Flux Gradients in Irradiation Channels at the TRIGA Reactor by Au-Cr-Mo Monitor Set Based on ko-INAA

Khoo Kok Siong, Sukiman Sarmani, Amran Majid & Ti Kien Leong

I Abstrak dan Rujukan I

 

 401 - 404

Fractionally Integrated Time-varying Volatility Under Structural Break: Evidence from Kuala Lumpur Composite Index

Chin Wen Cheong, Zaidi Isa & Abu Hassan Shaari Mohd. Nor

I Abstrak dan Rujukan I

 

 405 - 411

Construction of Insurance Scoring System Using Regression Models

Noriszura Ismail & Abdul Aziz Jemain

I Abstrak dan Rujukan I

 

 413 - 420

Approximating Offset Curves by Rational Bezier Cubics and Quartics

Chong Nyuk Sian

I Abstrak dan Rujukan I

 

 421 - 427

Peningkatan Produktiviti CGtase dengan Menggunakan Kultur Selanjar

Khosiya Sali, Aidil Abdul Hamid & Wan Mohtar Wan Yusoff

I Abstrak dan Rujukan I

 

 429 - 433

Ekstrak Akues Gynura procumbens Menurunkan Aras Glukosa Darah dan Meningkatkan Kualiti Sperma tikus Teraruh Diabetis

Halimah Abdullah Sani, Nur Azanim Darus, Mahanem Mat Noor & Isma IllYani Ismail

I Abstrak dan Rujukan I

 

 435 - 441