Jilid 38  Bilangan 4 Ogos 2009

 

Muka Surat

Water Quality and Heavy Metal Concentrations in Sediment of  Sungai Kelantan, Kelantan, Malaysia – a baseline study

Ahmad A.K., Mushrifah, I. & Mohamad Shuhaimi-Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

  435 - 442

Usaha Penanaman Semula Pokok Hutan Paya Bakau: Kajian Ke atas Bruguiera cylindrica di Pulau Carey, Selangor

Arbain Mokhtar, Azniza Abdul Ghani & Rozainah M.Z.

I Abstrak dan Rujukan I

 

  443 - 448

Indeks Kualiti Air di Sekitar Kawasan Lombong di Pelepah Kanan, Kota Tinggi, Johor

Wan Mohd Razi Idris, Sahibin Abdul Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Tukimat Lihan, Mohd Talib Latif, Low Yiak Chong, Azman Hashim & Shahrinizam Mohd. Yuuof

I Abstrak dan Rujukan I

 

  449 - 455

Environmental Planning Strategies for Optimum Solid Waste Landfill Siting

Sumiani Y., Onn C.C., M.A. Mohd Din & W.Z. Wan Jaafar

I Abstrak dan Rujukan I

 

  457 - 462

Pemantauan dan Pencirian Cuaca-Angkasa di Kawasan UKM Bangi Selangor Menggunakan Penerima GPS

Wayan Suparta, Baharudin Yatim & Mohd. Alauddin Mohd. Ali

I Abstrak dan Rujukan I

 

  462 - 471

Status Selenium Serum Populasi di Daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia

Ismarulyusda Ishak, Jamaludin Mohamed, Khairul Osman, Zaleha Md. Isa, Zakiah Ismail, Mohd Fairulnizal & Osman Ali

I Abstrak dan Rujukan I

 

  473 - 481

Preparation and Characterization of PVC-AI2O3-LiCIO4 Solid Polymeric Electrolyte

Azizan Ahmad, Mohd Yusri Abdul Rahman & Mohd Reduan Abu Bakar

I Abstrak dan Rujukan I

 

  483 - 487

Komposisi Asid  Lemak Dalam Beberapa Masakan Melayu Berasaskan Ayam, Lembu, Ikan dan Telur

Syahida, M., Suriah, A.R., Mohd. Khan A., Ayub, M.Y. & Osman H.

I Abstrak dan Rujukan I

 

  489 - 497

Toxicological Evaluation of Dried Kacangma Herb (Leonurus sibiricus) in Rats

Chua Hun Pin, Aminah Abdullah & M. Murugaiyah

I Abstrak dan Rujukan I

 

  499 - 509

Optimization of Extraction Conditions of Total Phenolic Compounds from Star Fruit (Averrhoa carambola L.) Residues

Yap C.F., Ho, C.W., Wan Aida, W.M., Chan, S.W., Lee, C.Y., & Leong, Y.S.

I Abstrak dan Rujukan I

 

  511 - 520

One-step Anodization of Aluminium at Ambient Temperature

Alaba O. Araoyinbo, Ahmad F.M. Noor, Srimala Sreekanta & Azizan Aziz

I Abstrak dan Rujukan I

 

  521 - 524

Tensile  Properties of Single Oil Palm Empty Fruit Bunch (OPEFB) Fibre

Mohd. Zuhri Mohamed Yusoff, Mohd. Sapuan Salit & Napsiah Ismail

I Abstrak dan Rujukan I

 

  525 - 529

Mechanical Properties of Natural Fibre Reinforced PVC Composites: A Review

R. Wirawan, E.S. Zainudin & S.M. Sapuan

I Abstrak dan Rujukan I

 

  531 - 535

Kajian Prestasi Pengumpul Suria Fotovoltan-Terma (PV/T) Dengan Pelat Penyerap Lengkuk-v

Mohd Yusof Hj. Othman, Hafidz Ruslan, Kamaruzzaman Sopian & Goh Li Jin

I Abstrak dan Rujukan I

 

  537 - 541

Pembinaan dan Penggunaan Ujian Diagnostik ke arah Mengenal pasti Salah Konsep  Pelajar Dalam Kursus Fizik Kuantum

Abdul Halim, T. Subahan bin Meerah & Lilia Halim

I Abstrak dan Rujukan I

 

  543 - 551

Statistical Design of Ultra-Thin SiO2 for Nanodevices

U. Hashim, M.F.A. Abdul Fatah, I. Ahmad & B. Y. Majlis

I Abstrak dan Rujukan I

 

  553 - 557

MHD Flow and Heat Transfer Adjacent to a Permeable Shrinking Sheet Embedded in a Porous Medium

Noor Fadiya Mohd Noor & Ishak Hashim

I Abstrak dan Rujukan I

 

  559 - 565

Financial Risk Evaluations in Malaysian Stock Exchange Using Extreme-Value Theory and Component-ARCH Model

Chin Wen Cheong, Zaidi Isa & Abu Hassan Shaari Mohd Nor

I Abstrak dan Rujukan I

 

  567 - 575

Pengesanan Nombor Plat Kenderaan Menggunakan Alkhwarizmi Gugusan dan Kelancaran Jarak Larian(GKJL)

Siti Norul Huda Sheikh Abdullah, Marzuki Khalid, Khairuddin Omar & Rubiyah Yusof

I Abstrak dan Rujukan I

 

  577 - 587

Nilai Taksonomi Trikom dalam Genus Neesia (Bombacaeae)

Noraini Talip, Salmizawati Mohamad Salim & Richard Chung Cheng Kong

I Abstrak dan Rujukan I

 

  589 - 593

Lakuan Maternal Landak Raya (Hystrix brachyura) di dalam Kurungan

Norsuhana A.H., Shukor Md. Nor, Aminah A. & Zainal Zahari Z.

I Abstrak dan Rujukan I

 

  595 - 600

Tc99m-Sestamibi: Pembangunan Kit Radiofarmaseutikal Untuk Pemetaan Jantung

Wan Hamirul Bahrin W.K., Mohd Cairul Iqbal M.A., Rosnani H., Zulkifli M.H., Yahaya T., Karuppaiya A. & Rasyieda A.

I Abstrak dan Rujukan I

 

  601 - 607

Fabrikasi Slaid Mikroatur cDNA Lates Calcaficer

Khoo Choon Kiat, Adura Mohd-Adnan, Kua Beng Chu &

Abdul Munir Abdul Murad

I Abstrak dan Rujukan I

 

  609 - 617