Jilid 38  Bilangan 5 Oktober 2009

 

Muka Surat 

Ciri-Ciri Panggilan Katak Borneo (Genus: Hylarana) dari Populasi Sarawak, Malaysia Timur

Ramlah Zainudin, Mustafa Abdul Rahman, Badrul Munir Mohd Zain,

Shukor Mohd Nor, Norhayati Ahmad & Robert Finger

I Abstrak dan Rujukan I

 

619 - 624  

Kepelbagaian Ikan di Tasik Chini, Pahang, Malaysia

Ahmad Abas Kutty, Mohd Shuhaimi Othman, Mohd Barzani Ghasim &

Sambau Dugat

I Abstrak dan Rujukan I

 

625 - 630 

Geochemical Proxy of Some Chemical Elements in Sediments of Kemaman River Estuary, Terengganu, Malaysia

Kamaruzzaman Yunus & Ong Meng Chuan

I Abstrak dan Rujukan I

 

631 - 636 

Kandungan Logam Berat Terpiih dalam Tanih Ultrabes dan Mengkudu (Morinda citrifilia) dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Malaysia

Sahibin Abd. Rahim, Wan Mohd Razi Idris, Zulfahmi Ali Rahman, Kadderi Md. Desa, Tukimat Lihan, Azman Hashim, Sharilnizam Yusof & Low Hew Kuan

I Abstrak dan Rujukan I

 

637 - 644 

Survei Pengimejan Elektrik dan Georadar dalam Kajian Tanah Runtuh Taman Hill View, Ampang, Selangor

Umar Hamzah, Nurul Fairuz Diyana Bahrudin, Mohd Azmi Ismail &

Amry Amin Abbas

I Abstrak dan Rujukan I

 

645 - 653 

Land Use and Deforestation Modelling of River Catchments in Klang Valley Malaysia

Othman Jaafar, Sharifah Mastura, S.A. & Alias Mohd Sood

I Abstrak dan Rujukan I

 

655 - 664 

Formulation Optimization and Processing Parameter Establishment of Canned Chicken in Kacangma Herbal Soup

Chua Hun Pin & Aminah Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

665 - 672 

Magnetic Electrical Transport and Impedance Spectroscopy Studies on Ti Substituted La0.67Sr0.33MnO3 Ceramics

Zalita Zainuddin, Abdul Halim Shaari, Lim Kean Pah, Zainal Abidin Talib, Hishamuddin Zainuddin & Walter Charles Primus

I Abstrak dan Rujukan I

 

673 - 678 

Kesan Pengedopan Berkepekatan Rendah ke atas Bahan Berstruktur Nano ZnO:A1 Sebagai Lapisan Anti-Pantulan

Huda Abdullah, Nor Habibi Saadah, Nugroho Ariyanto & Muhamad Mat Salleh

I Abstrak dan Rujukan I

 

679 - 683 

Effect of ZrO2 Addition on Microstructure, Morphology and Pressure Sensing Behaviour of Pb(ZrxTi1-x) O3 Ceramics Sintered in Al2O3 Environment

Norhashimah Ramli, Mohamad Mat Salleh, Mohammad Yahaya &

Mohammad Hafizuddin Hj. Jumali

I Abstrak dan Rujukan I

 

685 - 691 

Optimization of N-Channel Trench Power MOSFET Using 2k Factorial Design Method

Nur Syakimah Ismail, Ibrahim Ahmad & Hafizah Husain

I Abstrak dan Rujukan I

 

693 - 698 

Structural Break Unit-root Tests: An Empirical Study of Malaysian Equity Markets

Chin Wen Cheong & Zaidi Isa

I Abstrak dan Rujukan I

 

699 - 705 

Kajian Terhadap Potensi Sisa Plastik Elektronik Sebagai Sumber Kepada Penghasilan Tenaga dan Bahan Mentah

Norazli Othman, Nor Ezlin Ahmad Basri, Muhd Noor Muhd Yunus, Lariyah Mohd Sidek & Nor Azizi Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

707 - 715 

Direct Solution of Second-order BVPs by homotopy-perturbation Method

O. Abdulaziz, M.S.H. Chowdhury, I. Hashim & S. Momani

I Abstrak dan Rujukan I

 

717 - 721 

Solving Directly Two Point Boundary Value Problems Using Direct Multistep Method

Mahanum Diana Jafri, Mohamed Suleiman, Zanariah Abdul Majid &

Zarina Bibi Ibrahim

I Abstrak dan Rujukan I  

723 - 728 

An Accelerated Over-Relaxation Quarter-Sweep Point Iterative Method for Two-Dimensional Poisson Equation

Shukhrat I. Rakhimov

I Abstrak dan Rujukan I

 

729 - 733 

Status Keluarga Malaysia dalam Perspektif Kualiti

Rika Fatimah, P.L. & Jemain. A.A.

I Abstrak dan Rujukan I

 

735 - 743 

A Simple Power-Law Tail Estimation of Financial Stock Return

Chin Wen Cheong, Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Zaidi Isa

I Abstrak dan Rujukan I

 

745 - 749 

A Comparative Study of Extreme Rainfall in Peninsular Malaysia: With Reference to Partial Duration and Annual Extreme Series

Wan Zin Wan Zawiah, Abdul Aziz Jemain, Kamarulzaman Ibrahim,

Jamaludin Suhaila & Mohd. Deni Sayang

I Abstrak dan Rujukan I

 

751 - 760 

Infeksi Plasmodium berghei dan Kesannya Ke atas Pengisyaratan MAP Kinase Eritrosit Perumah

Mohd. Fakharul Zaman Raja Yahya & Hasidah Mohd Sidek

I Abstrak dan Rujukan I

 

761 - 766 

Biological Activities of Four Melicope Species

Najihah Mohd Hashim, Mawardi Rahmani, Hazar Bebe Mohd Ismail,

Mohd Aspollah Sukari, A. Manaf Ali & Gwendoline Ee Cheng Lian

I Abstrak dan Rujukan I

 

767 - 771 

Chlorella vulgarus Menunjukkan Kesan Antioksidan dan Antitumor Terhadap Kanser Hepar dalam Kajian in vivo dan in vitro

Nor Ashikeen Mukti, Suhaniza Sulaiman, Suhana Md Saad, Junaida @ Maimunah Hassan Basari, Mariati Abdul Rahman, Wan Zurinah Wan Ngah,

Yasmin Anum Mohd. Yusof

I Abstrak dan Rujukan I

 

773 - 784 

Pengembungan Hidrogel Selulosa Bakteria-Asid Akrilik: Sensitiviti Terhadap Rangsangan Luar

Nadia Halib, Mohd. Cairul Iqbal Mohd Amin, Ishak Ahmad,

Zulkifli Mohamed Hashim & Noriah Jamal

I Abstrak dan Rujukan I

 

785 - 791 

Kesan Ekstrak Akuas Lunasia amara Blanco Terhadap Kualiti Sperma, Kesuburan dan Kelakuan Seksual Tikus Jantan

Muhamad Jafar Luthfi & Mahanem Mat Noor

I Abstrak dan Rujukan I

 

793 - 797 

Keberkesanan Penggunaan Alat Bantuan Penglihatan Terhad

Rokiah Omar, Victor Feizal Knight & Zainora Mohamed

I Abstrak dan Rujukan I

 

799 - 804