Jilid 38  Bilangan 6 Disember 2009

 

Muka Surat

Evaluation of Groundwater chemistry in the Shallow Aquifer of a Small Tropical Island, North Borneo

Ahmad Zaharin Aris, Mohd. Harun Abdullah & Sarva Mangala Praveena

I Abstrak dan Rujukan I

 

805 - 812

Insects of Tasik Chini With Special Emphasis on Ichenumonid Wasps

Idris, A.B., Ismail, S., Haron, Y. & Suhana, Y.

I Abstrak dan Rujukan I
 

813 - 816

Exploring the Use of Empirical Methods to Measure the Secondary Production of Strombus canarium (Gastropoda: Strombidae) Population in Johor Straits, Malaysia

Zaidi Che Cob, Aziz Arshad, Japar Sidik Bujang & Mazlan Abd. Ghaffar

I Abstrak dan Rujukan I

817 - 825

GIS based assessment on landslide hazard zonation: case study of Cameron Highlands – Gua Musang road Kelantan, Malaysia

Mohamed M. GagGah, Juhari Mat Akhir, Abdul Ghani M. Rafek &

Ibrahim Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I

 

827 - 833

Gambaran inovatif terhadap permukaan pembezaan persamaan separa

Shahrul Nizam Ishak & Jamaludin Md. Ali

I Abstrak dan Rujukan I

 

835 - 840

Kepekatan kandungan logam berat dalam tanih di tapak pelupusan sampah Sungai Kembong, Bangi, Selangor, Malaysia

Natrah Mohamed, Umar Hamzah & Sahibin Abd. Rahim

I Abstrak dan Rujukan I

 

841 - 850

Kajian Kemasinan Air Perigi dan Subpermukaan Lembangan Tuba Langkawi dengan Analisis Hidrokimia dan Survei Keberintangan Elektrik Menegak

Umar Hamzah, Abdul Rahim Samsudin, Abdul Ghani Rafek &

Khairul Azlan Razak

I Abstrak dan Rujukan I

 

851 - 856

Pencirian mikrostruktur katod La-Sr-Co-Fe-O bagi Sel Fuel Oksida Pejal Bersuhu Sederhana (IT-SOFC)

NoorAshrina A. Hamid, Andanastuti Muchtar, Wan Ramli Wan Daud & Norhamidi Muhamad

I Abstrak dan Rujukan I

 

857 - 861

Sintesis dan pencirian kobalt sulfida dalam misel ester sukrosa dan kegunaan sebagai penjerap pewarna

N.M. Huang, S. Radiman, H.N. Lim, P.S. Khiew, W.S. Chiu & R. Hashim

I Abstrak dan Rujukan I

 

863 - 868

A Study on the Total Synthesis of TAN1251B

Asnuzilawati Asari & Christopher J. Hayes

I Abstrak dan Rujukan I

 

869 - 872

Electrochemical Oxidation of Propionaldehyde and Butyraldehyde at a Gold Electrode

Amirah Ahmad & Mohammed Rozali Othman

I Abstrak dan Rujukan I

 

873 - 876

Effect of ratio of initial input materials on the liquefaction of empty fruit buoches

Ali Ahmadzadeh, Sarani Zakaria & Maisarah Yusoff

I Abstrak dan Rujukan I

 

877 - 881

Prestasi penyahikatan larutan dengan menggunakan kaedah reka bentuk eksperimen

Khairur Rijal Jamaludin, Norhamidi Muhamad, Mohd Nizam Ab. Rahman, Sri Yulis M. Amin, Sufizar Ahmad, Mohd. Halim Irwan Ibrahim & Murtadhahadi

I Abstrak dan Rujukan I

 

883 - 888

Fabrication of deep trenches in silicon wafer using deep reactive ion etching with aluminium mask

Bahram Azizollah Ganji & Burhanuddin Yeop Majlis

I Abstrak dan Rujukan I

 

889 - 894

A fuzzy approach to portfolio selection

Zulkifli Mohamed, Daud Mohamad & Omar Samat

I Abstrak dan Rujukan I

 

895 - 899

Peningkatan keupayaan pembangunan produk baru melalui pemodelan matematik

Muhammad Marsudi, Dzuraidah Abd. Wahab, Lily Amelia &

Che Hassan Che Haron

I Abstrak dan Rujukan I

 

901 - 909

Pengintegrasian VRML dengan java dalam simulasi sistem masa nyata proses kisar hujung maya

Zainal Rasyid Mahayuddin, Haslina Arshad & Che Hassan Che Haron

I Abstrak dan Rujukan I

 

911 - 919

Pengaktifan gen pelapor di dalam tumbuhan transgenic tomato melalui kaedah agro-infiltrasi vekotr penandaan tanpa promoter

Safarina Ahmad, Isnamizan Ismail, Nurulfarhana Zakaria & Zamri Zainal

I Abstrak dan Rujukan I

 

921 - 928

Profil darah dan urin tikus teraruh hipertensi yang diberi suplemen puri jambu batu merah (Psidium guajava)

Norazmir Md. Nor, Ayub Mohd. Yatim & Mamot Said

I Abstrak dan Rujukan I

 

929 - 934

Effects of season on the yield and quality of extracts from Gracilaria changii (Gracilariaceae, Rhodophyta)

S. Sasidharan, I. Darah & K. Jain

I Abstrak dan Rujukan I

 

935 - 937

Immune-related genes by analysis of spleen expressed sequence tags from the Asian seabass, Lates calcarifer

Nurul-Yuziana Mohd. Yusof, Chee-Choong Hoh, Adura Mohd-Adnan &

Kiew-Lian

I Abstrak dan Rujukan I

 

939 - 945

Dermatoglyphics: Comparison between negritos orang asli and the Malays, Chinese and Indian

Endom Ismail, Shairah Abdul Razak, Lieyana Selamat, Ravindran a/l Gurusamy, Hasmarini Zariman, Mohd. Shahrizan Shahrudin, Farahnaz Amini, Yosni Bakar, Shukor Md. Nor & Mohamad Osman

I Abstrak dan Rujukan I

 

947 - 952

Hubungan anemia dengan status kognitif dan fungsi warga tua

Norliyana Aris, Suriah Abdul Rahman & Norshazila Shahidan

I Abstrak dan Rujukan I

 

953 - 958

Penyebab masalah penglihatan di kalangan kanak-kanak  prasekolah di Daerah Sitiawan, Perak, Malaysia

Duratul Ain Hussin, Rokiah Omar & Victor Feizal Knight

I Abstrak dan Rujukan I

 

959 - 964