Jilid 40 ♦ Bilangan 9 ♦ September 2011

  Isu khas mengandungi kertas terpilih daripada - 8th Universiti Kebangsaan Malaysia - Bandung Institute of Technology, Indonesia, Joint Seminar Kimia, 9-11 Jun 2009, Bangi, Malaysia. Editors Jemputan - Ishak Ahmad & Jumat Salimon

Muka Surat

Inhibitive Behaviour of Corrosion of Aluminium Alloy in NaCI by Mangrove Tannin

Solhan Yahya, Afidah Abdul Rahim, Affaizza Mohd Shah & Rohana Adnan

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (1.19 MB) I

 

953 - 957

Pengecaman Awal Komuniti Bakteria Sel Bahan Api Mikrob dalam Air Sisa Kumbahan

S.M. Zain, R. Hashim, N.S. Roslani, N. Anuar, F. Suja, W.R.W. Daud &

N.E.A. Basri

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (736 KB) I

 

959 - 964

Properties of Immobilized Candida Antarctica Lipase B on Highly Macroporous Copolymer

Nurrahmi Handayani, Nemanja Miletic, Katja Loos, Sadijah Achmad & Bumbun Bundjali

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (1.34 MB) I

 

965 - 972

 

Synthesis of Dipeptide Benzoylalanylglycine Methyl Ester and  Corrosion Inhibitor Evaluation by  Tafel Equation

Juniarti Abdurrahman,Deana Wahyuningrum, Sadijah Achmad &

Bumbun Bundjali

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (240 KB) I

 

973 - 976

Nota Editor: Artikel yang diberi nombor mukasurat 977-983 telah ditarik balik. Sekiranya anda telah memuat turun artikel ini, sila anggap ia tidak diterbitkan

I Abstrak I

 

977– 983

 

Kesan Modifikasi Sekam  Padi dengan Getah Asli Cecair dan Dedahan kepada Alur Elektron ke Atas Sifat Mekanik Komposit NR/HDPE/Sekam Padi   Chong Ee Lane, Ishak Ahmad, Dahlan Hj. Mohd & Ibrahim Abdullah

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (1.92 MB) I

 

985 – 992

Microbial Fuel Cells Using Mixed Cultured of Wastewater for Electricity Generation

S.M. Zain, N.S. Roslani, R. Hashim, N. Anuar, N.F. Suja, W.R.W. Daud & N.E.A. Basri

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (388 KB) I

 

993 – 997

 

Synthesis, Characterization and Thermal Properties of Two Novel Lanthanide 2, 2’-Biquinoline-4,4’-Dicarboxylate Complexes

S. Zati-Hanani, R. Adnan, A.F.A. Latip & C.S. Sipaut

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (736 KB) I

 

999 – 1006

Optimization of a Functional Cookie Formulation by Using Response Surface Methodology

L.Y. Lee, K.S. Tan & S.L. Liew

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (216 KB) I

 

1007– 1011

Curcuminoid Compounds Isolated from Curcuma domestica Val. as Corrosion Inhibitor Towards Carbon Steel in 1% NaCl Solution

Dias Kandias, Bunbun Bundjali & Deana Wahyuningrum

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (552 KB) I

 

1013 - 1018

 

Kesan Kepekatan Glukopon 215 CSUP Terhadap Saiz dan Sifat Magnet Nanozarah Co-Ni-Cu yang disediakan dengan Kaedah Elektropengendapan  Abdul Razak Daud, Setia Budi & Shahidan Radiman

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (1.83 MB) I

 

1019 - 1022

 

Kesan Kepekatan Asid Perfomik Terhadap Pengepoksidaan Minyak Sawit Olein

Darfizzi Derawi & Jumat Salimon

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (1.19 MB) I

 

1023 - 1027

Penyediaan dan Pencirian Komposit UPR/LNR/Gentian Kaca Terawat Menggunakan Resin Poliester Tak Tepi daripada Bahan Buangan PET

Siti Farhana Hisham, Ishak Ahmad, Rusli Daik & Anita Ramli

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (1.10 MB) I

 

1029 – 1035

Physico-Chemical Properties of the Oils and Fat from Crotalaria cleomifolia Seeds  

Noor Wini Mazlan & Ikram M. Said

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (452 KB) I

 

1037– 1041

Surface Activity of Surfactin Recovered and Purified from Fermentation Broth Using a Two-Step Ultrafiltration (UF) Process

Mohd. Hafez Mohd Isa, A. Richard Frazier & Paula Jauregi

I Abstrak dan Rujukan I Teks Penuh PDF (368 KB) I

 

1043 - 1048