Sains Malaysiana 49(12)(2020): 3255-3259

http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2020-4912-36

 

Effect of Bismuth Additions on Wettability, Intermetallic Compound, and Microhardness Properties of Sn-0.7Cu on Different Surface Finish Substrates

(Kesan Penambahan Bismut kepada Kebasahan, Sebatian antara Logam dan Sifat Mikrokekerasan Sn-0.7Cu terhadap Substrat Akhir Berlainan Kemasan)

 

MOHD IZRUL IZWAN RAMLI1, MOHD ARIF ANUAR MOHD SALLEH1*, SITI FARAHNABILAH MUHD AMLI1 & NURUL RAZLIANA ABDUL RAZAK2