JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Staf Akademik

Dr. Maimunah Mohd Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  maimunahmma@ukm.edu.my

Ts. Dr. Noor Soffalina Sofian Seng

 •  
 •  +6 03-8921 5991
 •  soffalina@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Ketua Program Sains Makanan dan Pemakanan / Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan

Kepakaran:

Emulsi Makanan, Modifikasi Lemak dan Minyak (Food Emulsion, Fats and Oils Modification)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

 •  
 •  +6 03 8921 3658
 •  yusofm@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Teknologi Pemprosesan Makanan (Food Processing Technology)

CV: Google scholarUKM Sarjana


Prof. Ts. Dr. Wan Aida Wan Mustapha

 •  
 •  +6 03 8921 5963 /3870
 •  wanaidawm@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Analisis Kimia Makanan, Makanan Berfungsi (Analytical Food Chemistry, Functional Food)

CV: Google scholarUKM Sarjana


Prof. Dr. Sahilah Abdul Mutalib

 •  
 •  +6 03-8921 5444
 •  sahilah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Sains Halal, Mikrobiologi Makanan (Halal Science, Food Microbiology)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Prof. Madya Ts. Dr. Lim Seng Joe

 •  
 •  +6 03-8921 4273
 •  joe@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Ketua Pusat Inovasi Teknologi Manisan (MANIS)

Kepakaran:

Makanan dan Ingredien Berfungsi, Kimia Makanan, Analisis Makanan (Functional Food & Ingredients, Food Chemistry, Food Analysis)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Prof. Madya Dr. Mohd Shazrul Fazry Sa`ariwijaya

 •  
 •  +6 03-8921 5995
 •  shazrul@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Biokimia Molekul Makanan (Food Molecular Biochemistry)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Prof. Madya Ts. Dr. Saiful Irwan Zubairi

 •  
 •  +6 03-8921 5989
 •  saiful-z@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Bioproses Makanan, Biopolimer (Food Bioprocess, Biopolymer)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Dr. Arnida Hani Teh

 •  
 •  +6 03-8921 5444
 •  arnida@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penyelaras Siswazah Penyelidikan (MSc Kerja Kursus) / Coordinator of Postgraduate Program (MSc Coursework)

Kepakaran:

Ketoksikan, Nutrigenomik (Toxicology, Nutrigenomics)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Dr. Babul Airianah Othman

 •  
 •  +6 03-8921 5979
 •  airianah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Mikrobiologi dan Biokimia Polisakarida Tumbuhan (Microbial and Plant Polysaccharide Biochemistry)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Dr. Hafeedza Abdul Rahman

 •  
 •  +6 03-8921 5992
 •  hafeedzarahman@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Expertise:

Bahan Semulajadi, Metabolomik (Natural Products, Metabolomics)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Ts. Dr. Haslaniza Hashim

 •  
 •  +6 03-8921 3805
 •  haslaniza@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Pemprosesan Makanan, Teknologi Penyahasidan (Food Processing, Deacidification Technology)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Dr. Mohamed Yusuf Mohamed Nazir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  yusufnazir@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Microbial Food Biotechnology Fermentation Technology (Bioteknologi Mikroorganisma Makanan / Teknologi Fermentasi)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Dr. Norlida Mat Daud @Daud

 •  
 •  +6 03-8921 3816
 •  norlida.daud@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Ketua Program Kedoktoran dan Sarjana (Mode Penyelidikan)/ Head of Programme Doctoral and Master (Research Mode)

Kepakaran:

Nutrisi Komuniti, Biokimia Nutrisi (Community nutrition, Nutritional Biochemistry)

CV: Google scholar , UKM Sarjana


Dr. Noorul Syuhada Mohd Razali

 •  
 •  +6 03-8921 3707
 •  syuhada_ns@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Pembungkusan Makanan, Jangka Hayat (Food Packaging, Shelf Life)

CV: Google scholar , UKM Sarjana,  Research Gate


Ts. Dr. Nurul Aqilah Mohd Zaini

 •  
 •  +6 03-8921 5662
 •  nurulaqilah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Mikrobiologi Makanan, Biopemprosesan Makanan, Teknologi Fermentasi, Penggunaan Semula Sisa Industri Makanan (Food Microbiology, Food Bioprocess, Fermentation Technology, Reutilisation of Food Waste)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Nurfatimah Mohd Thani

 •  
 •  03-8921-5555
 •  nurfatimah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Kejuruteraan Pemprosesan Makanan,  Pemprosesan Tekanan & Suhu Tinggi, Reka Bentuk & Operasi Kilang Makanan (Food Process Engineering, High pressure & Thermal Processing, Food Factory Design & Operation)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Salma Mohamad Yusop

 •  
 •  +6 03-8921 3803
 •  salma_my@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Teknologi Daging, Penilaian Sensori (Meat Technology, Sensory Evaluation)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Zalifah Mohd Kasim

 •  
 •  +6 03-8921 5444
 •  zalifah.kasim@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Kekenyangan, Indeks Glisemik, Penilaian Sensori (Satiety, Glycemic Index, Sensory Evaluation)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts