JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Staf Akademik

Ts. Dr. Noor Soffalina Sofian Seng

 •  
 •  +6 03-8921 5991
 •  soffalina@ukm.edu.my
 • Ketua Program Sains Makanan dan Pemakanan / Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan

  Kepakaran:

  Emulsi Makanan, Modifikasi Lemak dan Minyak (Food Emulsion, Fats and Oils Modification)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana

Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

Prof. Ts. Dr. Wan Aida Wan Mustapha

 •  
 •  +6 03 8921 5963 /3870
 •  wanaidawm@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

  Analisis Kimia Makanan, Makanan Berfungsi (Analytical Food Chemistry, Functional Food)

  CV: Google scholarUKM Sarjana

Prof. Dr. Sahilah Abdul Mutalib

Prof. Madya Ts. Dr. Lim Seng Joe

Prof. Madya Dr. Mohd Shazrul Fazry Sa`ariwijaya

Prof. Madya Ts. Dr. Saiful Irwan Zubairi

Prof. Madya Dr. Salma Mohamad Yusop

Dr. Arnida Hani Teh

 •  
 •  +6 03-8921 5444
 •  arnida@ukm.edu.my
 • Penyelaras Siswazah Penyelidikan (MSc Kerja Kursus) / Coordinator of Postgraduate Program (MSc Coursework)

  Kepakaran:

  Ketoksikan, Nutrigenomik (Toxicology, Nutrigenomics)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana

Dr. Babul Airianah Othman

 •  
 •  +6 03-8921 5979
 •  airianah@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

  Mikrobiologi dan Biokimia Polisakarida Tumbuhan (Microbial and Plant Polysaccharide Biochemistry)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana

Dr. Hafeedza Abdul Rahman

Ts. Dr. Haslaniza Hashim

 •  
 •  +6 03-8921 3805
 •  haslaniza@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

  Pemprosesan Makanan, Teknologi Penyahasidan (Food Processing, Deacidification Technology)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana

Dr. Maimunah Mohd Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  maimunahmma@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

   Kejuruteraan Agro Makanan (Agri-food Engineering) 

  CV: Google scholar , UKM Sarjana

Dr. Mohamed Yusuf Mohamed Nazir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  yusufnazir@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

  Microbial Food Biotechnology Fermentation Technology (Bioteknologi Mikroorganisma Makanan / Teknologi Fermentasi)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana

Dr. Norlida Mat Daud @Daud

 •  
 •  +6 03-8921 3816
 •  norlida.daud@ukm.edu.my
 • Ketua Program Kedoktoran dan Sarjana (Mode Penyelidikan)/ Head of Programme Doctoral and Master (Research Mode)

  Kepakaran:

  Nutrisi Komuniti, Biokimia Nutrisi (Community nutrition, Nutritional Biochemistry)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana

Dr. Noorul Syuhada Mohd Razali

Ts. Dr. Nurul Aqilah Mohd Zaini

 •  
 •  +6 03-8921 5662
 •  nurulaqilah@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

  Mikrobiologi Makanan, Biopemprosesan Makanan, Teknologi Fermentasi, Penggunaan Semula Sisa Industri Makanan (Food Microbiology, Food Bioprocess, Fermentation Technology, Reutilisation of Food Waste)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts

Dr. Nurfatimah Mohd Thani

 •  
 •  03-8921-5555
 •  nurfatimah@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

  Kejuruteraan Pemprosesan Makanan,  Pemprosesan Tekanan & Suhu Tinggi, Reka Bentuk & Operasi Kilang Makanan (Food Process Engineering, High pressure & Thermal Processing, Food Factory Design & Operation)

  CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts

Dr. Zalifah Mohd Kasim