Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

JABATAN SAINS MAKANAN

Staf Akademik

Ts. Dr. Noor Soffalina Sofian Seng

 • +6 03-8921 5991
 • soffalina@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Ketua Program Sains Makanan dan Pemakanan / Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan

Kepakaran:

Emulsi Makanan, Modifikasi Lemak dan Minyak (Food Emulsion, Fats and Oils Modification)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

 • +6 03 8921 3658
 • yusofm@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Teknologi Pemprosesan Makanan (Food Processing Technology)

CV: Google scholarUKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Ts. Dr. Wan Aida Wan Mustapha

 • +6 03 8921 5963 /3870
 • wanaidawm@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Analisis Kimia Makanan, Makanan Berfungsi (Analytical Food Chemistry, Functional Food)

CV: Google scholarUKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Dr. Sahilah Abdul Mutalib

 • +6 03-8921 5444
 • sahilah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Sains Halal, Mikrobiologi Makanan (Halal Science, Food Microbiology)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Madya Dr. Maa’ruf Abd Ghani

 • +6 03-8921 5962
 • maaruf71@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Pemprosesan Makanan, Keselamatan Makanan (Food Processing, Food Safety)

CV:UKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Madya Dr. Lim Seng Joe

 • +6 03-8921 4273
 • joe@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Ketua Pusat Inovasi Teknologi Manisan (MANIS)

Kepakaran:

Makanan dan Ingredien Berfungsi, Kimia Makanan, Analisis Makanan (Functional Food & Ingredients, Food Chemistry, Food Analysis)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Madya Dr. Mohd Shazrul Fazry Sa`ariwijaya

 • +6 03-8921 5995
 • shazrul@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Ketua Pusat Penyelidikan Tasik Chini (PPTC)

Kepakaran:

Biokimia Molekul Makanan (Food Molecular Biochemistry)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Madya Ts. Dr. Saiful Irwan Zubairi

 • +6 03-8921 5989
 • saiful-z@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Bioproses Makanan, Biopolimer (Food Bioprocess, Biopolymer)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Arnida Hani Teh

 • +6 03-8921 5444
 • arnida@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penyelaras Siswazah Penyelidikan (MSc Kerja Kursus) / Coordinator of Postgraduate Program (MSc Coursework)

Kepakaran:

Ketoksikan, Nutrigenomik (Toxicology, Nutrigenomics)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Babul Airianah Othman

 • +6 03-8921 5979
 • airianah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Mikrobiologi dan Biokimia Polisakarida Tumbuhan (Microbial and Plant Polysaccharide Biochemistry)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Hafeedza Abdul Rahman

 • +6 03-8921 5992
 • hafeedzarahman@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Expertise:

Bahan Semulajadi, Metabolomik (Natural Products, Metabolomics)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Haslaniza Hashim

 • +6 03-8921 3805
 • haslaniza@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Pemprosesan Makanan, Teknologi Penyahasidan (Food Processing, Deacidification Technology)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Mohamed Yusuf Mohamed Nazir

 • yusufnazir@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Ketoksikan, Nutrigenomik (Toxicology, Nutrigenomics)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Norlida Mat Daud @Daud

 • +6 03-8921 3816
 • norlida.daud@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Ketua Program Kedoktoran dan Sarjana (Mode Penyelidikan)/ Head of Programme Doctoral and Master (Research Mode)

Kepakaran:

Nutrisi Komuniti, Biokimia Nutrisi (Community nutrition, Nutritional Biochemistry)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Noorul Syuhada Mohd Razali

 • +6 03-8921 3707
 • syuhada_ns@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Pembungkusan Makanan, Jangka Hayat (Food Packaging, Shelf Life)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Norrakiah Abdullah Sani

 • +6 03-8921 4053
 • norrasani@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Patogen Makanan, Keselamatan Makanan (Food Pathogen, Food Safety)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Nur Hidayah Jamar

 • +6 03-8921 5854
 • njamar@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Analisis Kimia Makanan, Makanan Berfungsi (Analytical Food Chemistry, Functional Food)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Ts. Dr. Nurul Aqilah Mohd Zaini

 • +6 03-8921 5662
 • nurulaqilah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Mikrobiologi Makanan, Biopemprosesan Makanan, Teknologi Fermentasi, Penggunaan Semula Sisa Industri Makanan (Food Microbiology, Food Bioprocess, Fermentation Technology, Reutilisation of Food Waste)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Nurfatimah Mohd Thani

 • nurfatimah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Kejuruteraan Pemprosesan Makanan,  Pemprosesan Tekanan & Suhu Tinggi, Reka Bentuk & Operasi Kilang Makanan (Food Process Engineering, High pressure & Thermal Processing, Food Factory Design & Operation)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Salma Mohamad Yusop

 • +6 03-8921 3803
 • salma_my@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Teknologi Daging, Penilaian Sensori (Meat Technology, Sensory Evaluation)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts


Dr. Zalifah Mohd Kasim

 • +6 03-8921 5444
 • zalifah.kasim@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Kepakaran:

Kekenyangan, Indeks Glisemik, Penilaian Sensori (Satiety, Glycemic Index, Sensory Evaluation)

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts