DEPARTMENT OF FOOD SCIENCES

FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Department of Food Sciences

News Archive

Ucapan Tahniah / Congratulations

Tahniah diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Salma Mohamad Yusop di atas kenaikan pangkat Profesor Madya Gred DS54.   Congratulations to Prof. Associate Dr. Salma Mohamad

2nd place in the Palm-Based Food Product Development Competition

Tahniah diucapkan kepada kumpulan Palmind, pelajar daripada Program Sains Makanan di atas kejayaan memeperolehi tempat ke-2 dalam pertandingan Pembangunan Produk Makanan Berasaskan Sawit sempena CEO

Hari Terbuka Siswazah FST / FST Postgraduate Open Day

Sekitar Hari Terbuka Siswazah Fakulti Sains & Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah berlangsung pada 26 Januari 2023 di Persada FST.   Faculty of Science

Ucapan tahniah / Congratulations

Ucapan tahniah kepada Prof Madya Ts. Dr. Lim Seng Joe di atas perakuan gelaran Teknologis Professional (Ts.) dalam bidang Teknologi Makanan berkuatkuasa pada 29 Disember

STPC5002 Sijil Professional Jangka Hayat Produk Makanan / STPC5002 Professional Certificate of Food Product Shelf Life Determination

STPC5002 Sijil Professional Jangka Hayat Produk Makanan | 5-9 Disember 2022 | Fakulti Sains dan Teknologi, UKM. Sijil Professional yang berlangsung selama 5 hari sepanjang

Lawatan Penanda Aras oleh Program Bioteknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia / Benchmark Visit by the Food Biotechnology Program, Faculty of Science and Technology, Universiti Sains Islam Malaysia

Lawatan Penanda Aras oleh Program Bioteknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia ke Jabatan Sains Makanan,  FST, UKM pada 8 Disember 2022.

Bengkel Pemantapan Amali Mikrobiologi Makanan / Food Microbiology Practical Workshop

Bengkel Pemantapan Amali Mikrobiologi Makanan telah diadakan pada 9 November 2022 di Bilik Mesyuarat Pengurusan FST. Seramai 1o orang peserta telah terlibat dalam sesi ini

Jemputan Menyertai CEO Day @ UKM / Call for Participation CEO Day @ UKM

Panggilan untuk Penyertaan Program CEO Day@UKM Tarikh: 14 Januari 2023 (Sabtu) Tempat: Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Masa: 8 pagi