DEPARTMENT OF FOOD SCIENCES

 

News Archive

Ucapan Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Dr Noorul Syuhada Mohd Razali dan Dr Arnida Hani Teh di atas pelancaran sistem penskoran madu kelulut Unique Kelulut SuperFood Factor (UKSF).

Ucapan Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof. Dr. Sahilah Abdul Mutalib atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Bawah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Berikut adalah gambar-gambar

Ucapan Tahniah

Tahniah diucapkan kepada saudari Nur Afifah Binti Mohd Fauziee, pelajar Sarjana Sains (Sains Makanan), kerana mendapat tawaran biasiswa “Ernst Mach Grant, Asea Uninet” untuk melanjutkan

Anugerah Bitara Penerbitan Buku Kategori Sains dan Teknologi

Tahniah diucapkan kepada Dr. Salma Mohamad Yusop dan Prof. Dr. Abdul Salam Babji atas penerimaan Anugerah Bitara Penerbitan Buku Kategori Sains dan Teknologi sempena Majlis

Ucapan tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof Madya Dr Lim Seng Joe atas kejayaan mendapatkan Ernst Mach Grant, ASEA-UNINETI untuk sangkutan di university of Natural Resources and Life

Ucapan tahniah

Tahniah diucapakan kepada Prof Dr Sahilah Abd Mutalib di atas pelantikan sebagai Panel Pakar Syariah bagi Sistem Mesra Muslim. Semoga terus cemerlang!

Majlis Apresiasi Kakitangan Jabatan Sains Makanan

Majlis Apresiasi Kakitangan Jabatan Sains Makanan telah diadakan pada 14 Julai 2022 di Persada FST bagi meraikan kakitangan yang telah dan akan bersara serta kakitangan

Ucapan Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof Madya Dr Ma’aruf Abd Ghani di atas tawaran kenaikan pangkat Professor VK7 di Universiti Malaysia Terengganu berkuatkuasa pada 20 Julai 2022.

Sci-Fair FLARE FST 2022

Tahniah diucapkan kepada Kelab Sains Makanan (KESAMAP) di atas kemenangan dalam Sci-Fair FLARE FST 2022. Naib Johan – Pembentang BI Terbaik – Nieshanthinie A/P Sandrakumaran

Ucapan tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof Madya Dr Lim Seng Joe atas kejayaan memperolehi Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) tahun 2022.