DEPARTMENT OF FOOD SCIENCES

FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Department of Food Sciences

News Archive

Ucapan tahniah / Congartulations

Ucapan tahniah kepada Prof Madya Ts. Dr. Lim Seng Joe di atas perakuan gelaran Teknologis Professional (Ts.) dalam bidang Teknologi Makanan berkuatkuasa pada 29 Disember

STPC5002 Sijil Professional Jangka Hayat Produk Makanan / STPC5002 Professional Certificate of Food Product Shelf Life Determination

STPC5002 Sijil Professional Jangka Hayat Produk Makanan | 5-9 Disember 2022 | Fakulti Sains dan Teknologi, UKM. Sijil Professional yang berlangsung selama 5 hari sepanjang

Lawatan Penanda Aras oleh Program Bioteknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia / Benchmark Visit by the Food Biotechnology Program, Faculty of Science and Technology, Universiti Sains Islam Malaysia

Lawatan Penanda Aras oleh Program Bioteknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia ke Jabatan Sains Makanan,  FST, UKM pada 8 Disember 2022.

Bengkel Pemantapan Amali Mikrobiologi Makanan / Food Microbiology Practical Workshop

Bengkel Pemantapan Amali Mikrobiologi Makanan telah diadakan pada 9 November 2022 di Bilik Mesyuarat Pengurusan FST. Seramai 1o orang peserta telah terlibat dalam sesi ini

Jemputan Menyertai CEO Day @ UKM / Call for Participation CEO Day @ UKM

Panggilan untuk Penyertaan Program CEO Day@UKM Tarikh: 14 Januari 2023 (Sabtu) Tempat: Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Masa: 8 pagi

Buku Terbitan Pensyarah JSMn / Books Published by JSMn Lecturers

Dua buku terbitan pensyarah FST Buku terkini “Sarang Burung Walit – Penerokaan Bahan Bioaktif Semula Jadi” tulisan Prof Kehormat Dr Abdul Salam Babji dan Dr

Majlis Apresiasi Watan (MAW) Sesi 1 2022/2023

Sekitar Majlis Apresiasi Watan (MAW) Sesi 1 2022/2023 pelajar tahun 1 bersama Program Sains Makanan dan Pemakanan dan Program Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan.

Ucapan Tahniah / Congratulations

Tahniah diucapkan kepada Dr. Mohamed Yusuf Mohamed Nazir di atas penerimaan Geran Universiti Penyelidikan (GUP) dan Dr. Nurfatimah Mohd Thani di atas penerimaan Geran Galakan