Objektif

  1. Menghasilkan siswazah Sains Matematik yang
    • mempunyai pengetahuan yang kukuh tentang asas teori dan penerapan Sains Matematik dalam pelbagai penyelesaian masalah kehidupan.
    • berpandangan luas serta berdaya saing serta mampu mencapai kecemerlangan dalam setiap urusan yang memerlukan pengetahuan Sains Matematik.
    • mempunyai penghayatan pemikiran dan pendekatan Sains Matematik dalam memahami pelbagai fenomena alam demi kebahagiaan manusia sejagat.
  2. Meletakkan disiplin Sains Matematik di martabat yang tinggi serta dihormati di mata masyarakat.
  3. Memperluas dan menatar penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Sains dan Teknologi.