Akademik

Mempersiapkan pelajar untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Pendidikan Prasiswazah

Program sarjana kami adalah untuk menghasilkan jurutera yang dapat menggunakan pengetahuan saintifik untuk mencipta kejayaan sehingga membawa kepada taraf hidup yang lebih baik. Lulusan UKM akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk memenuhi permintaan semasa di pasaran.


Pendidikan Pascasiswazah

Pengajian pascasiswazah sangat penting apabila anda berhasrat untuk mengubah karier anda atau memulakan penyelidikan saintifik. UKM menawarkan program berkualiti yang fleksibel dan menghasilkan graduan yang kompeten.


Pembelajaran Sepanjang Hayat

Untuk memenuhi aspirasi mereka yang ingin menambah pengetahuan dan mengembangkan kerjaya masa depan mereka. Ini selaras dengan objektif UKM yang ingin menjadi pusat pengetahuan dan kemajuan teknologi.


Enam Program untuk memenuhi hasrat anda

Elektrik & Elektronik  |  Mekanik Awam  |  Kimia  |  Senibina  |  Pendidikan Kejuruteraan

Penyelidikan

Budaya kolaborasi yang mendorong penemuan inovatif yang penting bagi dunia, kesihatan dan kehidupan intelektual kita

Penyelidik Teratas

25 penyelidik UKM teratas yang diterbitkan dalam Web of Science 2018


Penyelidikan Semasa

Penyelidikan semasa berfungsi selaras dengan matlamat pembangunan lestari (SDG)


Penerbitan Berimpak Tinggi

Senarai makalah yang diterbitkan oleh penyelidik FKAB dalam jurnal berimpak tinggi


Empat pusat penyelidikan bertaraf dunia

SUTRA  |  CESPRO  |  CAR  |  PeKA |