Master of Engineering

(Microelectronics)

By Coursework

(a)  Biomedical System
(b)  Intelligent System
(c)  Roboticsand Automation System
(d)  Space Technology
(e)  Software Technology
(f)  Elektronik and Electronics

(a) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan atau Ijazah Sarjana Muda Sains (dalam bidang kejuruteraan) atau Sarjana Muda Ijazah teknologi dengan PNGK 2.5 dan
di atas dari mana-mana universiti yang diiktiraf

ATAU

(b) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan atau Ijazah Sarjana Muda Sains (dalam bidang kejuruteraan bidang) atau ijazah Sarjana Muda Teknologi dengan PNGK 2.00- 2.49 dengan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan bidang kejuruteraan setelah memperoleh ijazah untuk pemohon Malaysia atau bukti pengalaman bekerja mestilah diperakui oleh kedutaan mereka negara masing-masing untuk bukan warganegara Malaysia
pemohon

ATAU

(c) Ijazah Sarjana Muda Sains (bukan bidang kejuruteraan) atau Sarjana Muda Ijazah teknologi (bidang bukan kejuruteraan) dengan PNGK minimum 3.00 dari mana-mana universiti lain yang diiktiraf

ATAU

(d) Ijazah Sarjana Muda Sains (bukan bidang kejuruteraan) atau Sarjana Muda Ijazah teknologi (bidang bukan kejuruteraan) dengan PNGK 2.99 ke bawah dari mana-mana universiti yang diiktiraf dengan 5 tahun bekerja pengalaman dalam bidang kejuruteraan yang berkaitan setelah mendapat ijazah untuk rakyat Malaysia pemohon atau bukti bekerja pengalaman mesti disahkan oleh kedutaan negara masing-masing untuk pemohon bukan warganegara Malaysia

ATAU

(e) Memenuhi Akreditasi Pengalaman Terdahulu Pembelajaran (APEL A) untuk calon Malaysia hanya:
i) umur minimum 30 tahun pada tarikh permohonan
ii) lulus Diploma dalam bidang berkaitan atau yang lain kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
iii) kelayakan setaraf lain;

DAN

mempunyai sijil MQA APEL dengan MQF Tahap 7

 Master of ScienceDoctor of PhilosophyMaster of Engineering
Mode of Study Research Research Coursework
Full Time2 - 3 years3 - 6 years1.5 – 2 years
Citizens  
FeesFull TimePart Time
1 st semesterRM 6,500.00RM 5,000.00
2 nd semesterRM 4,250.00RM 3,500.00
3 rd semesterRM 4,250.00RM 3,500.00
4rd semester-RM 3,500.00
Package FeesRM 15,000.00RM 15,500.00
Non-Citizens 
FeesFull Time
1 st semesterRM 10,000.00
2 nd semesterRM 8,000.00
3 rd semesterRM 8,000.00
Package FeesRM 26,000.00