Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Kepakaran Pensyarah

Buku Kepakaran Pensyarah edisi pertama

Halatuju Dekan

2022-2025

Perancangan dan sasaran Dekan FKAB untuk penggal pertama 2022-2025

Pelan Strategik FKAB

2021-2025

Edisi Kedua

Kecemerlangan dan kegemilangan dapat dikekalkan melalui strategi pentadbiran fakulti seiring dengan aspirasi universiti.

Untuk edisi pertama, muat turun di sini

Direktori Prasarana Umum

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

The infrastructure of FKAB needs to be conducive and catalyze the proliferation of knowledge.

Reka & Bina

Elemen WATAN dan TERAS UKM akan menjadi intipati dalam setiap usaha yang dilakukan oleh fakulti.