Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

 

Calon Pelajar

  • Calon mesti lulus dengan sekurang-kurangnya gred B dalam Matematik, Fizik dan Kimia dalam peperiksaan STPM, atau sekurang-kurangnya gred B dalam Matematik, Kimia dan Biologi dan sekurang-kurangnya 4B dalam Fizik pada peringkat SPM, atau
  • Calon mesti lulus dengan sekurang-kurangnya gred B dalam Matematik, Fizik dan Kimia dalam peperiksaan Matrikulasi yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, atau sekurang-kurangnya gred B dalam Matematik, Kimia dan Biologi dan sekurang-kurangnya 4B dalam Fizik pada peringkat SPM, atau
  • Calon mesti memiliki diploma yang baik dalam bidang Kejuruteraan / Sains dari institusi yang diiktiraf.

Program Akademik Dwi Ijazah antara Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM dan Universität Duisburg-Essen, Jerman

Kerjasama antara Universiti Kebangsaan Malaysia melalui Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (UKM) dan Universität Duisburg-Essen, Jerman melalui program akademik telah dijalin pada 25 September 2002. Program kejuruteraan di bawah kerjasama antara kedua-dua universiti ini adalah:

Pelajar kejuruteraan dari program masing-masing yang telah menamatkan 3 tahun atau 6 semester berturut-turut di fakulti yang telah mencapai PNGK sekurang-kurangnya 3.0 akan dibenarkan untuk mengikuti pengajian tahun akhir di Universität Duisburg-Essen, Jerman. Pelajar yang terpilih akan mengikuti kursus bahasa Jerman yang intensif dan meneruskan dua kursus semester terakhir mereka di universiti Jerman. Tempohnya adalah sekitar 18 bulan. Kumpulan pertama pelajar yang telah mendaftar ke universiti Jerman pada tahun 2004 telah menamatkan kursus tahun akhir dengan cemerlang. Pelajar ini telah mendapat ijazah Kejuruteraan UKM dan UDE. Pelajar Jerman dari peringkat pengajian yang sama juga telah mendaftar di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM, Bangi.

Pendaftaran

Apa yang berlaku sekiranya pendaftaran lewat untuk kursus?

Pelajar mesti mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda RM15 ke atas Unit Kewangan Pelajar, Bendahari. Permohonan untuk mendaftar kursus harus dihantar ke Pejabat Dekan.

Apa yang harus saya lakukan sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak dapat digunakan?

Contact Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana membuat rayuan untuk mendaftar semula / meneruskan?

Pelajar boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam masa 4 minggu selepas pengumuman keputusan secara rasmi dan sebarang rayuan mesti disertakan dengan bayaran sebanyak RM25. Syarat untuk menyambung semula pengajian yang gagal diberhentikan adalah:
1. PNGK hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Tunjukkan kenaikan PNGK dalam dua semester terakhir

Jadual

Apa yang berlaku sekiranya pendaftaran lewat untuk kursus?

Pelajar mesti mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda RM15 ke atas Unit Kewangan Pelajar, Bendahari. Permohonan untuk mendaftar kursus harus dihantar ke Pejabat Dekan.

Apa yang harus saya lakukan sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak dapat digunakan?

Contact Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana membuat rayuan untuk mendaftar semula / meneruskan?

Pelajar boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam masa 4 minggu selepas pengumuman keputusan secara rasmi dan sebarang rayuan mesti disertakan dengan bayaran sebanyak RM25. Syarat untuk menyambung semula pengajian yang gagal diberhentikan adalah:
1. PNGK hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Tunjukkan kenaikan PNGK dalam dua semester terakhir

Peperiksaan

Apa yang berlaku sekiranya pendaftaran lewat untuk kursus?

Pelajar mesti mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda RM15 ke atas Unit Kewangan Pelajar, Bendahari. Permohonan untuk mendaftar kursus harus dihantar ke Pejabat Dekan.

Apa yang harus saya lakukan sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak dapat digunakan?

Contact Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana membuat rayuan untuk mendaftar semula / meneruskan?

Pelajar boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam masa 4 minggu selepas pengumuman keputusan secara rasmi dan sebarang rayuan mesti disertakan dengan bayaran sebanyak RM25. Syarat untuk menyambung semula pengajian yang gagal diberhentikan adalah:
1. PNGK hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Tunjukkan kenaikan PNGK dalam dua semester terakhir

Pengijazahan

Apa yang berlaku sekiranya pendaftaran lewat untuk kursus?

Pelajar mesti mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda RM15 ke atas Unit Kewangan Pelajar, Bendahari. Permohonan untuk mendaftar kursus harus dihantar ke Pejabat Dekan.

Apa yang harus saya lakukan sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak dapat digunakan?

Contact Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana membuat rayuan untuk mendaftar semula / meneruskan?

Pelajar boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam masa 4 minggu selepas pengumuman keputusan secara rasmi dan sebarang rayuan mesti disertakan dengan bayaran sebanyak RM25. Syarat untuk menyambung semula pengajian yang gagal diberhentikan adalah:
1. PNGK hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Tunjukkan kenaikan PNGK dalam dua semester terakhir