Peningkatan Kualiti Berterusan

Bermula dari tahun 2005, dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan untuk menentukan keberkesanan teknik pembelajaran yang diterima pakai oleh pelajar serta bagi memenuhi keperluan kurikulum Pendidikan Berasaskan Hasil pembelajaran, Fakulti telah menganjurkan Seminar tahunan mengenai Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan. Prosiding seminar yang dianjurkan adalah seperti berikut:

  • Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005
  • Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2006
  • Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2007
  • Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2008
  • Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2009