Dasar Privasi

Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikongsi oleh pengunjung.
Jika anda memilih untuk membuat urus niaga atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain bagi menyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.
Sebagai contoh ialah sistem aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi-agensi lain.

Maklumat Yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman kami dan anda hendaklah sedar bahawa laman web yang terdapat dalam pautan laman web ini mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda dalam apa jua cara, ia akan dimaklumkan di halaman ini. Anda akan memperoleh dasar privasi yang dikemas kini seperti pengumpulan maklumat, cara ia digunakan dan kaedah perkongsian data bersama pihak yang ketiga.