HyTalent

Daftar sekarang di Program HyTalent!

  • Program HyTalent menangani keperluan untuk mengembangkan pendekatan holistik untuk meningkatkan kepemimpinan graduan dan kemahiran teknikal khusus dengan menanamkan kemahiran insaniah di samping latihan teknikal yang disediakan oleh input universiti dan industri. Ini adalah program hibrid yang menggabungkan Kepemimpinan Profesional, Kemahiran Teknikal dan latihan di tempat kerja oleh penyedia IT dan Kejuruteraan.
  • Program ini meningkatkan kesedaran diri, pengembangan diri, pengembangan kemahiran dan aplikasi kemahiran graduan sambil dikembangkan dengan pelbagai kemahiran untuk mendekati situasi yang berbeza dan unik. Lulusan HyTalent harus bersedia untuk pekerjaan hibrid ke arah pengoptimuman produktiviti industri.
  • Bagi mereka yang berminat untuk mengikuti program ini yang dijangkakan akan diadakan pada Februari 2021.

 

  • Sila daftar di https://forms.gle/Sq8c7D8uGpawwn567 atau boleh menghantar e-mel kepada kami: pmomadc@gmail.com dan brosur di bawah untuk maklumat lebih lanjut.