Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

 

Pengurusan Fakulti


Waktu operasi:

Isnin – Khamis : 8:00 pagi – 01:00 petang; 02:00 petang – 05:00 petang

Jumaat : 8:00 pagi – 12:30 petang; 02:45 petang - 05:00 petang

Prof. Ir. Dr. Mohd Syuhaimi Ab Rahman

Dekan FKAB

engdean@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Mohamad Hanif Md Saad

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi)

tdpifkab@ukm.edu.my

Prof. Madya Ir. Dr. Shuhaida Harun

Timbalan Dekan (Prasiswazah)

tdprafkab@ukm.edu.my

Prof. Madya Ts. Dr. Wan Mimi Diyana Wan Zaki

Timbalan Dekan (Siswazah)

tdsisfkab@ukm.edu.my

Prof. Madya Ts. Dr. Siti Aminah Hj Osman

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Jaringan, Industri & Masyarakat)

tdjafkab@ukm.edu.my

Prof. Ts. Dr. Mariyam Jameelah Ghazali

Penolong Dekan (Keusahawanan & Kreativiti)

pdkkfkab@ukm.edu.my

Prof. Madya Ir. Dr. Masturah Markom

Penolong Dekan (Kualiti & Strategi)

pdksfkab@ukm.edu.my

Lt. Kol. Bersekutu (PA) Prof. Madya Ts. Dr. Azrul A. Mutalib

Penolong Dekan (Pengajaran & Citra)

pdpcfkab@ukm.edu.my

Dr. Iskandar Yahya

Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar)

pdhepfkab@ukm.edu.my