Bidang Penyelidikan

Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur

 • Kejuruteraan Struktur Bahan dan Pembinaan
 • Kejuruteraan Pengangkutan
 • Kejuruteraan Sumber Air dan Alam Sekitar
 • Kejuruteraan  Geoteknik dan Geopersekitaran

Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem

 • Sistem Pintar
 • Sistem Kuasa dan Kualiti Kuasa
 • Pemprosesan Isyarat, Imej dan Video
 • Kejuruteraan Komputer dan Perisian
 • Vision dan Robotik (VIROB)
 • Instrumentasi Bioperubatan
 • Komunikasi Radio, Antena dan Udara
 • Mikroelektronik
 • Photonics Technology

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

jkkp2

 • Kejuruteraan Sistem Pemprosesan
 • Kejuruteraan Reaksi Kimia
 • Kejuruteraan Kimia Alam Sekitar
 • Kejuruteraan Biokimia
 • Kejuruteraan Elektrokimia
 • Teknologi Pengeringan Industri
 • Teknologi Pengasingan
 • Teknologi Zarah

Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan

 • Integriti dan Prestasi Bahan
 • Tenaga
 • Mekanik Gunaan
 • Mekanik Pengkomputeran
 • Pembuatan Termaju
 • Rekabentuk Pemprosesan Bahan

Jabatan Seni Bina

 • Pemeliharaan Senibina Melayu di Malaysia
 • Elemen Seni Bina Melayu dalam rekabentuk resort di Malaysia