Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal


Program Kejuruteraan Mekanikal di UKM diiktiraf di peringkat antarabangsa dan berkedudukan 201-250 dalam QS World University Ranking 2021. Program ini menyediakan asas yang kuat dalam setiap bidang yang membentuk disiplin utama kejuruteraan mekanikal termasuk mekanik, pemindahan tenaga, reka bentuk dan pembuatan, dan sains kejuruteraan. Sepanjang berada di UKM, pelajar Kejuruteraan Mekanikal didedahkan kepada kemahiran menyelesaikan masalah sebenar industri melalui penglibatan dalam projek-projek reka bentuk dan terlibat dalam aktiviti penyelidikan terkini bersama profesor terkemuka dalam bidang mekanikal dan pembuatan. Pelajar juga didedahkan dengan amalan dan pengetahuan terkini melalui perkongsian panel dari industri dan latihan industri. Pelajar berpeluang mengambil bahagian di dalam pertandingan peringkat nasional dan antarabangsa seperti pertandingan ROBOCON, Shell Eco-Marathon Asia, Autodesk Design Competition dan lain-lain.


Syarat kemasukan
Tempoh Program

4 Tahun

(8 Semester)

Yuran Program
Struktur Kurikulum