Sarjana Muda Seni Bina


Sarjana Muda Sains Seni Bina UKM merupakan sebuah program pengajian seni bina yang telah mendapat pengikitrafan LAM Bahagian Satu (1). Program pengajian selama 3 tahun ini menyediakan para pelajar untuk bekerja sebegai pembantu arkitek di firma-firma seni bina. Walau bagaimanapun, kerjaya para graduan program ini tidak terhad kepada bidang seni bina sahaja malah ada di antara mereka yang telah bekerja sebagai perekabentuk di firma rekabentuk dalaman, senibina landskap, rekabentuk grafik, tenaga pengajar institusi pengajian tinggi, penyelidik dan sebagainya. Para graduan Sarjana Muda Sains Seni Bina UKM juga boleh menyambung pengajian dalam Sarjana Seni Bina di institusi-institusi pengajian tinggi yang terkemuka di dalam dan luar negara untuk menjadi arkitek.

Syarat kemasukan
Tempoh Program

3 Years

(6 Semesters)

Yuran Program
Struktur Kurikulum