Soalan Lazim

Apa yang perlu dibuat jika lewat mendaftar kursus?

Pelajar perlu mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda sebanyak RM15 di Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari. Permohonan mendaftar kursus hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Dekan Fakulti.

Apakah perlu dibuat sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak boleh digunakan?

Hubungi Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana cara untuk membuat rayuan mendaftar semula/meneruskan pengajian?

Pelajar  boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam tempoh 4 minggu selepas pengumuman rasmi keputusan peperiksaan dan setiap rayuan hendaklah disertai dengan bayaran RM25.  Syarat-syarat untuk meneruskan semula pengajian disebabkan gagal berhenti adalah:
1. PNGK akhir hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Menunjukkan peningkatan PNGS pada 2 semester terakhir.

Apa yang perlu dibuat jika lewat mendaftar kursus?

Pelajar perlu mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda sebanyak RM15 di Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari. Permohonan mendaftar kursus hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Dekan Fakulti.

Apakah perlu dibuat sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak boleh digunakan?

Hubungi Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana cara untuk membuat rayuan mendaftar semula/meneruskan pengajian?

Pelajar  boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam tempoh 4 minggu selepas pengumuman rasmi keputusan peperiksaan dan setiap rayuan hendaklah disertai dengan bayaran RM25.  Syarat-syarat untuk meneruskan semula pengajian disebabkan gagal berhenti adalah:
1. PNGK akhir hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Menunjukkan peningkatan PNGS pada 2 semester terakhir.

Apa yang perlu dibuat jika lewat mendaftar kursus?

Pelajar perlu mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda sebanyak RM15 di Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari. Permohonan mendaftar kursus hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Dekan Fakulti.

Apakah perlu dibuat sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak boleh digunakan?

Hubungi Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana cara untuk membuat rayuan mendaftar semula/meneruskan pengajian?

Pelajar  boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam tempoh 4 minggu selepas pengumuman rasmi keputusan peperiksaan dan setiap rayuan hendaklah disertai dengan bayaran RM25.  Syarat-syarat untuk meneruskan semula pengajian disebabkan gagal berhenti adalah:
1. PNGK akhir hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Menunjukkan peningkatan PNGS pada 2 semester terakhir.

Apa yang perlu dibuat jika lewat mendaftar kursus?

Pelajar perlu mendaftar di Bahagian Pengurusan Akademik dan membayar denda sebanyak RM15 di Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari. Permohonan mendaftar kursus hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Dekan Fakulti.

Apakah perlu dibuat sekiranya nombor pin pelajar (NPP) tidak boleh digunakan?

Hubungi Bahagian Operasi, Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Bagaimana cara untuk membuat rayuan mendaftar semula/meneruskan pengajian?

Pelajar  boleh memohon secara bertulis kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Akademik dalam tempoh 4 minggu selepas pengumuman rasmi keputusan peperiksaan dan setiap rayuan hendaklah disertai dengan bayaran RM25.  Syarat-syarat untuk meneruskan semula pengajian disebabkan gagal berhenti adalah:
1. PNGK akhir hendaklah sekurang-kurangnya 1.90; dan
2. Menunjukkan peningkatan PNGS pada 2 semester terakhir.