Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Direktori Pentadbiran

Encik Mohd Khairul Zain Hj. Ismail


Prof. Madya Dr. Wan Mimi Diyana Wan Zaki


Assoc. Prof. Ir. Dr. Nur Izzi Md Yusoff


Prof. Madya Dr. Nor Fadzilah Abdullah


Dr. Asraf Bin Mohamed Moubark


Encik Mohd Najib Adun


Cik Fasya Sulaiman


Muhammad Nurhilmi Saharin

  • +60 (3) 8911 8426
  • nurhilmi@ukm.edu.my

Puan Nur Izzati Ab. Rahman


Nur Farah Liza Ramli


Puan Farizah Ansarudin


Cik Aida Baharudin


Cik Lily Khairiah Kadaruddin


Encik Mohd Fairus Awang


Encik Mohd Rohaizat Mat Tahir


Encik Nasrul Amir Abdul


Encik Muhamad Fadle Mohamad Abu Sadin


Puan Siti Nurul Hunadia Husin


Puan Nooraini Ahmad @ Zakaria


Puan Roslena Md. ZainiEncik Azhari Shamsudeen


Puan Nurhardyawati Ismail


Puan Nurul Asmizah Mat Saat