Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pejabat Siswazah

Muhammad Danial Bin Ruzlan

  • 03-8911-8422
  • danialruzlan@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N19


Encik Zakri bin Yusoff

  • 03-8911-8423
  • misterzakry@ukm.edu.my

Pembantu Operasi N14


Encik Mohd Izwan Bin Miskam

  • 03-8921-7041
  • mim@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N19


Cik Aza Nabilla Binti Azamullah

  • 03-8911-8422
  • azanabilla@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N19


Cik Baidal Hanam Binti Zulkifly

  • 03-8911-8011
  • aidazulkifly@ukm.edu.my

Pembantu Setiausaha Pejabat N19