Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pengerusi (Jabatan)

Prof. Madya Dr. Zulkifli Nopiah


Prof. Madya Dr. Roszilah A. Hamid


Prof. Ir. Dr. Ahmad Ashrif A Bakar


Dr. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff


Ir. Dr. Zambri Harun


Prof. Madya Dr. Masli Irwan Rosli