Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pengerusi (Jabatan)

Prof. Madya Dr. Zulkifli Nopiah


Prof. Madya Dr. Roszilah A. Hamid


Prof. Madya Dr. Sawal Hamid Md Ali


Prof. Madya Dr. Masli Irwan Rosli


Prof. Madya Ar. Dr. Mohd Farid Mohamed


Ir. Dr. Zambri Harun