Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pengurusan Fakulti

Prof. Dato’ Ir. Dr. Wan Hamidon Wan Badaruzzaman

  • +60 (3) 8911 8000
  • engdean@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Zainuddin Sajuri


Prof. Dr. Aini Hussain


Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah


Prof. Madya Dr. Siti Aminah Hj Osman


Prof. Dr. Mariyam Jameelah Ghazali


Prof. Madya Ir. Dr. Masturah Markom


Lt. Kol. Bersekutu (PA) Prof. Madya Dr. Azrul A. Mutalib


Dr. Iskandar Yahya