Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Profesor Adjung

Dato Ts. Madani Sahari

Program Kejuruteraan Mekanikal

CEO
Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)


Serina Hijjas

Program Seni Bina

Pengarah Utama
Hijjas Kasturi Associates Sdn Bhd


Prof. Dr. Mohd Tusirin Hj. Mohd Nor

Program Kejuruteraan Kimia

Ahli
Malaysian Academic Research on Palm Oil Sustainability


Ts. Noor Mohd Helmi Bin Nong Hadzmi

Program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Ahli Profesional Teknologi
Malaysia Board of Technologist