Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Unit ICT

Puan Norkhuzaimah binti Moksin

  • 03-8921-6108
  • norkhuzaimahmoksin@ukm.edu.my

Pembantu Makmal C22


Encik Mohd. Shahril Bin Dzulkiflee

  • 03-8921-6108
  • mohdshahril@ukm.edu.my

Penolong Pegawai Sains C29


Encik Arman Sham Bin Abdul Wahid

  • 03-8921-6108
  • armansham@ukm.edu.my

Pembantu Makmal C22


Encik Mohamad Aizam Adzha Bin Jamaluddin

  • 03-8921-6108
  • aizam.adzha@ukm.edu.my

Pembantu Makmal C19