Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Unit Pembangunan

Cik Malini Bt. Ali @ Ismail

  • 03-8911-8306
  • malini@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA38


Encik Khairi Jani bin Abdullah

  • 03-8911-8323
  • khairijani@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA29


Puan Norlailyliana Binti Ismail

  • 03-8911-8323
  • norlailyliana@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA29


Encik Muhammad Hazzril Bin Abdul Halim

  • 03-8921-6840
  • hazzril@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA29