Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pegawai Sains Kanan

Encik Mohd Khairul Zain Hj. Ismail


Puan Farizah Ansarudin


Cik Aida Baharudin


Cik Lily Khairiah Kadaruddin


Encik Mohd Fairus Awang


Encik Mohd Rohaizat Mat Tahir


Encik Nasrul Amir Abdul


Puan Nooraini Ahmad @ Zakaria


Puan Nurhardyawati Ismail