Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

 

Timbalan Dekan (Siswazah)

Prof. Madya Dr. Zainuddin Sajuri