Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

 

Struktur Kurikulum Prasiswazah

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina menawarkan kursus-kursus prasiswazah seperti berikut: