Bahagian Keselamatan UKM

 KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Sekatan Jalan Dalam Kampus

Pemeriksaan pelekat kenderaan UKM oleh anggota trafik untuk memastikan warga UKM telah memiliki pelekat baru.