Keselamatan Diri

  1. Sentiasa  amalkan sikap berwaspada sebilang  masa.
  2. Melaporkan dengan segera sebarang kejadian dan orang yang mencurigakan.
  3. Berhati-hati jika berhubung dengan orang tidak dikenali dan jangan mudah terpengaruh.
  4. Tidak membenarkan orang luar  berada di dalam bilik kolej kediaman.
  5. Elakan berjalan berseorangan dalam kampus pada waktu malam.