Sekiranya Berlaku Kecemasan

  1. Sekiranya berlaku rusuhan, elakkan daripada melibatkan diri.
  2. Tidak dibenarkan pergi ke tempat kejadian atau tempat yang berhampiran dengannya sekiranya berlaku rompakan
  3. Jangan panik dan hendaklah bertenang.
  4. Sekiranya berlaku kemalangan hendaklah menghubungi pihak Keselamatan dan ambulans