Hebahan Pekeliling Pengecualian, Pengurangan Dan/Atau Penangguhan Sewa Di Premis UKM Dalam Tempoh (PKP/B/P)

Assalamualaikum,

Merujuk kepada perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia telah meluluskan pengecualian pengurangan dan/atau penangguhan sewa di premis UKM berdasarkan pekeliling yang telah ditetapkan.

Di sini saya lampirkan hebahan yang berkaitan:

  1. Pengecualian, Pengurangan atau Penangguhan Sewa di Premis UKM dalam tempoh PKP berakhir 31 Ogos 2020
  2. Pekeliling Lanjutan Pengecualian dan Pengurangan Sewa Ruang Premis UKM dari Oktober 2020 hingga Mac 2021

Sekian, terima kasih.