Program Latihan Pengukuhan Pasukan Khazanah-UKM bersama Yayasan Canselor UKM

Program Latihan Pengukuhan Pasukan Khazanah-UKM bersama Yayasan Canselor UKM telah diadakan di Pusat Penyelidikan Langkawi pada 28 hingga 30 Ogos 2019