Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Kajian Etnik (KITA)

Taklimat Siswazah Baharu KITA Sem. 2 Sesi 2020/2021

TAHNIAH kerana telah mendaftar sebagai pelajar Siswazah UKM. Kami di KITA dengan ini berbesar hati ingin menjemput tuan/puan ke Taklimat Siswazah Baharu KITA. Majlis ini dirancang

Kalendar Akademik Program Pengajian Pascasiswazah Semester 2 Sesi Akademik 2020/2021

Salam Pelajar Siswazah KITA yang dikasihi, Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Sem 2 2020-2021 akan bermula pada 22 Mac 2020. Sukacitanya saya ingin memohon semua pelajar mengambil perhatian